Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Vladimír Cviklovič, PhD.
Identifikačné číslo: 230
Univerzitný e-mail: vladimir.cviklovic [at] uniag.sk
 

     Absolvent
     
Výučba
     
Záverečná práca     
Projekty
     
Publikácie     Orgány
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:
Návrh vývojovej dosky na zapojenia s číslicovými obvodmi
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce:
doc. Ing. Vladimír Cviklovič, PhD.
Oponent:
Ing. Dušan Jucha
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Návrh vývojovej dosky na zapojenia s číslicovými obvodmi
Abstrakt:Praktický prínos práce spočíva v úspešnom navrhnutí a vyrobení vývojovej dosky pre prácu s číslicovými obvodmi. Práca sa zaoberá danou problematikou od výberu programu na návrh plošného spoja až po osadenie plošného spoja vhodnými súčiastkami a otestovanie funkčnosti. Pri návrhu bol použitý program Eagle, výroba bola realizovaná leptaním chloridom železitým a osádzanie jednotlivých prvkov bolo realizované pomocou hrotovej spájkovačky a kvalitného cínu.
Kľúčové slová:vývoj, integrované obvody, číslicová elektronika, logické funkcie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene