Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Vladimír Cviklovič, PhD.
Identifikačné číslo: 230
 
docent CSc./PhD. - Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)

     
     
     Záverečná práca
     
     Publikácie
     
     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Návrh programu na kalkulačný výpočet transpondéra v ID1/ID3 dokumente
Autor:
Ing. Tomáš Árendás
Pracovisko:
Vedúci práce:
doc. Ing. Vladimír Cviklovič, PhD.
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Návrh programu na kalkulačný výpočet transpondéra v ID1/ID3 dokumente
Abstrakt:
Cieľom diplomovej práce "Návrh programu na kalkulačný výpočet transpondéra v ID1/ID3 dokumente" bolo získanie poznatkov, ktoré vedú k úspešnému popísaniu pomocou matematicko-fyzikálnych vzťahov a následnému vytvoreniu aplikácie. V prvej časti popisuje teoretické poznatky ohľadom rezonancie, ID1/ID3 dokumentoch a metódach, ktoré vedú k návrhu rezonančných obvodov. V druhej časti je uvedený postup od návrhu meraných vzoriek, meranie až po vyhľadávanie správneho výsledku. Práca skončila neúspešne, nezískali sme správny vzorec na výpočet indukcie. Preverili sme však niekoľko postupov. Vytvorili sme aplikáciu, ktorá by na teoretickej úrovni mala fungovať. Pozitívne však je, že z nameraných vzoriek dokážeme vytvoriť rezonančné obvody pri dodržaní geometrických parametrov v rozmedzí 7,229 MHz až 21,874 MHz.
Kľúčové slová:
indukcia, rezonancia, RLC, návrh aplikácie, RFID, lineárna regresia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene