Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Vladimír Cviklovič, PhD.
Identifikačné číslo: 230
 

     
     
Výučba
     
Záverečná práca
     
     Publikácie
     
     
Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Mikrokontrolérom riadený zdroj konštantného prúdu harmonického priebehu
Autor:
Ing. Miroslav Zimerman
Pracovisko:
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Vedúci práce:
Oponent:Ing. Anna Ševčíková
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:Mikrokontrolérom riadený zdroj konštantného prúdu harmonického priebehu
Abstrakt:
Bakalárska práca sa zaoberá návrhom a realizáciou prúdového zdroja, určeného na laboratórne účely. Na začiatku tejto práce, rozoberáme problematiku zaoberajúcu sa prúdovými zdrojmi a ich súčasťami. V ďalšej časti sa rieši princíp práce obvodu, jeho návrh a voľba riadiaceho člena - mikrokontroléra. V záverečnej časti bakalárskej práce sa nachádza schematický nákres zariadenia a návrh dosky plošných spojov. Rezultátom práce je zhotovené zariadenie.
Kľúčové slová:mikrokontrolér, C8051F410, prúdový zdroj

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene