Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Vladimír Cviklovič, PhD.
Identifikačné číslo: 230
 
docent - Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)

          Výučba
     
     
     
          Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Mikroprocesorom riadené zdroje konštantného prúdu
Autor: Ing. Denis Póčik
Pracovisko:
Vedúci práce: doc. Ing. Vladimír Cviklovič, PhD.
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Mikroprocesorom riadené zdroje konštantného prúdu
Abstrakt:
Diplomová práca sa venuje návrhu algoritmu a vytvorení programu pre ovládanie mikrokontrolérom riadeného zdroja konštantného prúdu. Hlavnou požiadavkou bolo docieliť vysokú presnosť a stabilitu regulácie. Pri programovaní sme použili viacero programovacích jazykov ako napríklad jazyk C51 a .NET C#. Finálne zariadenie sa dá využívať pri meraní veľmi malých odporov, pri meraní snímačov s vysokým prúdovým zaťažením a v iných aplikáciách, kde je potrebný konštantný prúd.
Kľúčové slová:
mikrokontrolér, programovanie, zdroj prúdu

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene