Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Vladimír Cviklovič, PhD.
Identifikačné číslo: 230
Univerzitný e-mail: vladimir.cviklovic [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)

Kontakty               Záverečná práca     
Projekty
     
Publikácie     Orgány
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Aplikácia na výpočet stability regulátora
Autor: Bc. Jakub Bátora
Pracovisko: Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Vedúci práce: doc. Ing. Vladimír Cviklovič, PhD.
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Aplikácia na výpočet stability regulátora
Abstrakt:Táto bakalárska práca sa zaoberá riešením kritérií stability. Cieľom bakalárskej práce bolo vytvorenie aplikácie, ktorá dokáže správne určiť stabilitu regulátora, pomocou kritérií stability. Pre tvorbu aplikácie bol vybraný programovací jazyk C#. V prvej časti obsahuje jednotlivé kritériá, ich popis a teoretický postup ako pri výpočte daného kritéria stability postupovať. V ďalšej časti sú popísané softvéry, v ktorých bola vytváraná aplikácia na výpočet stability regulátora podľa každého z kritérií. V poslednej časti je popísaná tvorba samotnej aplikácie, tvorba vizuálnej stránky aplikácie a programovej časti popísanej pomocou vývojových diagramov.
Kľúčové slová:
programovanie, C#, kritériá stability, aplikácia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene