Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Vladimír Cviklovič, PhD.
Identifikačné číslo: 230
Univerzitný e-mail: vladimir.cviklovic [at] uniag.sk
 

     
Absolvent     
     
     
     Publikácie     Orgány
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Softvér na návrh počtu zubov planétových prevodoviek na základe požadovaného prevodového pomeru a ďalších vhodných parametrov
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:
Ing. Lukáš Jediný
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Softvér na návrh počtu zubov planétových prevodoviek na základe požadovaného prevodového pomeru a ďalších vhodných parametrov
Abstrakt:
V súčasnosti s rastúcim vývojom technológií stúpajú aj nároky na rýchlosť výpočtov súvisiacich s prípravou výroby. Objektovo orientované jazyky medzi ktoré patrí aj Java umožňujú počítanie týchto výpočtov v zlomkoch sekundy a tým šetria čas technológom vo výrobe. V mojej práci sa zaoberám výpočtami účinností a prevodov planétových prevodoviek a to konkrétne základnej planétovej prevodovky a prevodovky Wolfrom. Výpočty prebiehajú v serverovej aplikácii napísanej v programovacom jazyku Java a komunikujú s u. p. pomocou rozšírenia Spring. Koncový užívateľ vo firme Schaeffler, ktorá bude túto aplikáciu v praxi využívať však k tejto serverovej aplikácií nebude pristupovať priamo. Bude k nej pristupovať pomocou u. p. vytvoreného pomocou technológií Angular a electron.js, ktoré umožňujú koncovému užívateľovi jednoduchú prácu s programom. V praktickej časti svojej práce opisujem ako aplikácia funguje a ako fungujú jednotlivé výpočty. Ďalej sa tu nachádza opis u. p. s obrázkami jednotlivých častí. V závere sa v krátkosti venujem ďalšiemu možnému vývoju a rozšíreniu aplikácie.
Kľúčové slová:
Planétové prevodovky, Wolfrom, Java

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene