Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Vladimír Cviklovič, PhD.
Identifikačné číslo: 230
 

Kontakty
     
Absolvent          Záverečná práca
     
Projekty
     
Publikácie          
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Dizertačná práca
Názov práce:
Riešenie predkolíznych situácií autonómnych mobilných robotov
Autor: Ing. Juraj Baláži, PhD.
Pracovisko: Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Vedúci práce: doc. Ing. Vladimír Cviklovič, PhD.
Oponent 1:
Oponent 2:
doc. Ing. Ján Vlnka, PhD.
Oponent 3:
doc. Ing. Pavel Máchal, prof.h.c., CSc.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Riešenie predkolíznych situácií autonómnych mobilných robotov
Abstrakt:Spracovanie obrazu je v dnešnej dobe neoddeliteľnou súčasťou autonómnej mobilnej robotiky. Dôležitým parametrom pri spracovaní obrazu je čas od ktorého sa odvíja aj schopnosť autonómneho mobilného robota správne a rýchlo reagovať na zmeny okolia. Najväčší vplyv na čas spracovania obrazu má komplexnosť algoritmu spracovania obrazu a výpočtový výkon zariadenia, ktoré spracovanie vykonáva. Dôraz kladený na bezpečnosť autonómnych zariadení neumožňuje jeho použitie ako samostatného riešenia. Zvyčajne je vhodné ako sekundárnu technológiu použiť bezkontaktné meranie vzdialenosti, kde sa využíva hlavne ultrazvukové a laserové snímanie okolia. Každý spôsob merania fyzikálnych veličín má definovanú presnosť merania, ktorá sa dá zvyčajne zvýšiť korekciou merania. Všetky spomínané aspekty sú riešené v predloženej práci.
Kľúčové slová:
spracovanie obrazu, Kinect, autonómny mobilný robot

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene