Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Vladimír Cviklovič, PhD.
Identifikačné číslo: 230
Univerzitný e-mail: vladimir.cviklovic [at] uniag.sk
 

Kontakty               Záverečná práca     
Projekty
     
Publikácie
     
Orgány     Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Monitorovanie priestoru pomocou mobilného robota
Autor:
Pracovisko:
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Vedúci práce:
doc. Ing. Vladimír Cviklovič, PhD.
Oponent:
Ing. Miroslav Švec
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Monitorovanie priestoru pomocou mobilného robota
Abstrakt:
Práca popisuje postup zostrojenia diaľkovo ovládaného robota, ktorý by umožňoval prostredníctvom kamery pozorovať a preskúmavať priestory za využitia zariadenia pre virtuálnu realitu. Ako výsledok sme zostrojili štvorkolesový model auta, pričom každé koleso je poháňané jedným krokovým motorom. Rýchlosť otáčania každého motora je počítaná mikrokontrolérom Silabs, ktorý slúži ako elektronický diferenciál. Celý model je ovládaný upraveným volantom, riadiacimi tlačidlami a dvoma pedálmi – plynom a brzdou. Za kameru sme zvolili jednoduchý Wi-Fi model a zvýšili sme jej dosah Wi-Fi repeatrom. Kamera je umiestnená na držiaku, ktorý je otáčaný v smere dvoch osí pomocou dvoch serv, ktoré sú ovládané diaľkovo elektronickým kompasom, ktorý je umiestnený na VR headsete. Vďaka tomu kamera mení smer, v ktorom sníma obraz, keď užívateľ otočí hlavou, čo mu zabezpečuje plné zorné pole na okolie auta. Zistili sme maximálnu vzdialenosť transferu dát v priestore s prekážkou 15 metrov. S prihliadnutím na povahu Wi-Fi signálu, táto vzdialenosť sa môže meniť v závislosti na prekážkach v dráhe signálu.
Kľúčové slová:
diaľkovo ovládaný robot, prieskum priestoru, virtuálna realita

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene