Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Vladimír Cviklovič, PhD.
Identifikačné číslo: 230
Univerzitný e-mail: vladimir.cviklovic [at] uniag.sk
 
docent - Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)

Kontakty     Absolvent
     
Výučba
     
     
Projekty     Publikácie          Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Návrh a optimalizácia PID regulátora pre teplotu a vlhkosť
Autor:
Bc. Ondrej Kováč
Pracovisko:
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Vedúci práce:
doc. Ing. Vladimír Cviklovič, PhD.
Oponent:
Ing. Martin Zajko
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Návrh a optimalizácia PID regulátora pre teplotu a vlhkosť
Abstrakt:
Cieľom tejto práce je vytvoriť model sústavy pre teplotu a relatívnu vlhkosť. Bakalárska práca je rozdelená do dvoch častí - teoretickej a praktickej. V teoretickej časti práce sú popísané teória automatizácie, základné pojmy, PID regulátor a metódy nastavovania PID regulátora. Praktická časť práce poskytuje informácie o riadení teploty a relatívnej vlhkosti v meracej komore. Simulácia teploty a relatívnej vlhkosti je vykonávaná v programe Matlab-Simulink. Nastavovanie konštánt PID regulátora je prostredníctvom PID tune v aplikácii Simulink. Záver bakalárskej práce obsahuje zhodnotenie simulácii jednotlivých veličín.
Kľúčové slová:Simulink, teplota, PID regulátor, relatívna vlhkosť

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene