Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Vladimír Cviklovič, PhD.
Identifikačné číslo: 230
 
docent - Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)

Kontakty     
     
Výučba     Záverečná práca     
Projekty          Orgány     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Zariadenie na analýzu napätí s harmonickým priebehom mikrokontrolérom
Autor:
Pracovisko:
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Vedúci práce:
Oponent:doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Zariadenie na analýzu napätí s harmonickým priebehom mikrokontrolérom
Abstrakt:Práca je zameraná na zostrojenie zariadenia na analýzu napätí s harmonickým priebehom. Toto zariadenie je tvorené z troch hlavných častí: zosilňovačom, mikrokontrolérom a LCD displejom na zobrazovanie výsledkov analýzy. Vopred známy signál je nutné zosilniť na čo je použitý operačný zosilňovač LM386N-1. Signál je spracovaný vývojovou doskou Arduino Leonardo s mikrokontrolérom ATMEGA32U4 od firmy Atmel. Je nutné použiť posun aby bolo možné zaznamenať celý priebeh signálu na čo je použitý nastaviteľný regulátor napätia LM317EMP. Signál je zaznamenávaný analógovo digitálnym prevodníkom a hodnoty zaznamenávané do pamäti mikrokontroléra. Po spracovaní hodnôt rýchlou Furierovou transformáciou je vypočítaná najdominantnejšia časť frekvenčného spektra a výsledky sú zobrazované na displeji nextion NX4832K035. Celé zariadenie je napájané 9V batériou.
Kľúčové slová:
Mikrokontrolér, Analýza napätí s harmonickým priebehom, Frekvencia, Analógovo-digitálny prevodník

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene