Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Vladimír Cviklovič, PhD.
Identifikačné číslo: 230
Univerzitný e-mail: vladimir.cviklovic [at] uniag.sk
 

Kontakty     
     
Výučba     Záverečná práca     
Projekty
     
     Orgány
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:
Zníženie pravdepodobnosti havárie robota IRB6650S doplnkovým snímačom
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:
Ing. Peter Jakubáč
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Zníženie pravdepodobnosti havárie robota IRB6650S doplnkovým snímačom
Abstrakt:
Cieľom tejto diplomovej práce bolo identifikovanie, vytvorenie a test snímača, ktorý by najlepšie vyhovoval určeniu koncovej polohy EUR palety a tým odstránil prebiehajúce poruchy. Tieto nastali použitím nevhodného snímača v súčasnej aplikácii, ktorej súčasťou je robotické rameno od firmy ABB s typovým označením IRB6650S. Začiatok práce tvoria základné informácie o súčasnej automatizácii. Ďalej sú definované najčastejšie používané snímače na určenie koncovej polohy v automatizácii. Ide o prehľad optických a ultrazvukových snímačov. V tomto podrobnom a detailnom prehľade spomínam históriu, princíp činnosti, základnú schému, výhody a nevýhody jednotlivých snímačov. Praktická časť opisuje hardvérové a softwarové riešenia vytvoreného ultrazvukového snímača a prepojenie s automatizovanou baliacou linkou IRB6650S. Dôraz bol kladený na popis fungovania programu, zoznam použitého materiálu vrátane mikrokontroléra SiliconLabs (C8051F330D) a typom použitého snímača (HC-SR04) osadeného na vytvorenej doske plošných spojov. V záverečnej časti sú zahrnuté testy zariadenia.
Kľúčové slová:ultrazvukový snímač, Silicon Labs C8051F330D, priemyselný robot, automatizácia výroby, snímač HC-SR04, robotické rameno ABB IRB6650S, snímač koncovej polohy, EUR paleta

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene