Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Vladimír Cviklovič, PhD.
Identifikačné číslo: 230
Univerzitný e-mail: vladimir.cviklovic [at] uniag.sk
 

     
Absolvent     Výučba
     
     
     Publikácie     Orgány     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:Návrh a realizácia riadiacej jednotky šesťosového robota
Autor:
Ing. Pavol Žindely
Pracovisko: Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Vedúci práce: doc. Ing. Vladimír Cviklovič, PhD.
Oponent:Ing. Vladimír Kvapil
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

Názov práce:
Návrh a realizácia riadiacej jednotky šesťosového robota
Abstrakt:Cieľom diplomovej práce je navrhnúť a zrealizovať riadiacu jednotku pre robota. Ramená robota sa budú pohybovať pomocou krokových motorov. Riadenie krokového motora bude zabezpečovať motorový ovládač DRV8711 od firmy Texas Instruments a bude osadený na doske BOOST-DRV8711. Motorový ovládač bude riadený mikrokontrolérom C8051F410 od firmy Silicon Laboratories. Mikrokontrolér bude osadený na doske C8051F410TB. V prvej časti práce vytvorím aplikáciu na zjednodušenie výpočtu a nastavenia registrov motorového ovládača. Aplikáciu budem programovať v programe Microsoft Visual Studio. Následne vytvorím program na riadenie krokového motora v programe Keil uVision od firmy ARM. Po odladení aplikácie bude toto riadenie možné použiť aj v iných prípadoch, kde je potrebné riadiť krokové motory. V prvej kapitole diplomovej práce sa budem teoreticky zaoberať popisom, rozdelením a riadením krokových motorov. V ďalšej časti popíšem mikrokontroléry, ich architektúru a využitie.
Kľúčové slová:C8051F410, motorový ovládač, DRV8711, mikrokontrolér, krokový motor

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene