Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Vladimír Cviklovič, PhD.
Identifikačné číslo: 230
 
docent - Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)

     Absolvent
     
Výučba
     
     
     
Publikácie     Orgány
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:Vývoj a realizácia hardvéru a softvéru na automatické vyrovnanie ramena CNC stroja
Autor: Ing. Dávid Sakman
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vývoj a realizácia hardvéru a softvéru na automatické vyrovnanie ramena CNC stroja
Abstrakt:
Záverečná práca sa zaoberá návrhom a následnou realizáciou hardvéru a softvéru na automatické vyrovnanie ramena CNC stroja riadeného PLC systémom. Hardvér predstavuje dosku plošných spojov, kde základom riadiacej elektroniky je 8 bitový mikrokontrolér C8051F330 od firmy Silicon Laboratories. Na stabilizáciu ramena boli použité snímače zrýchlenia, pomocou ktorých bol určený uhol náklonu. Následne získané údaje zo snímačov boli spracované filtráciou. Samotný riadiaci program na stabilizáciu ramena sme vytvorili v prostredí Automation Studio. Program na základe prijatých údajov z modulu riadi krokové motory, ktoré ovládajú rameno CNC stroja. Princíp navrhnutého modulu a softvéru je podrobnejšie opísaný v práci.
Kľúčové slová:
mikrokontrolér, akcelerometer, MEMS, gravitačné zrýchlenie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene