Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Vladimír Cviklovič, PhD.
Identifikačné číslo: 230
 
docent CSc./PhD. - Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)

Kontakty     Absolvent
     
          
Projekty     
     
Orgány
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:
Aplikácia zosilňovača triedy D v magnetoterapii
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce: doc. Ing. Vladimír Cviklovič, PhD.
Oponent:
prof. RNDr. Ing. Daniel Kluvanec, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Aplikácia zosilňovača triedy D v magnetoterapii
Abstrakt:
Dennodenne sme vystavení rôznym magnetickým poliam. Magnety, ktoré ich vytvárajú sú buď prirodzeného pôvodu, alebo sú účelovo vyrobené človekom. Umelé magnety sú napájané elektrickou energiou a práve vďaka tomu sú schopné generovať magnetické pole špecifických vlastností. Magnetické pole má na živé organizmy rôznorodý vplyv, môže byť negatívny ale aj pozitívny. V súčasnosti prebiehajú už dlhý čas rozsiahle medicínske výskumy zaoberajúce sa magnetodiagnostickým i magnetoterapeutickým vplyvom magnetického poľa na ľudský organizmus. Ideálnym príkladom magnetodiagnostického zariadenia je systém magnetickej rezonancie schopný neinvazívne vytvoriť rezy vnútrom ľudského tela bez potenciálnych hrozieb aké má napríklad röntgen. Na to, aby generované magnetické pole malo požadované vlastnosti je potrebný veľmi presný generátor signálu, kvalitný zosilňovač a výkonná cievka. V súčasnej praxi sa používajú rôzne druhy zosilňovačov. Táto práca sa zameriava konkrétne na zosilňovač triedy D a možnosti jeho aplikácie v medicínskej oblasti práve pre množstvo jeho pozitívnych vlastností. Súčasťou práce sú rozsiahle merania a simulácie, ktoré odhaľujú miesta, kde by bolo treba vykonať zlepšenia, aby výsledok bol optimálny, no zároveň potvrdzujú vhodnosť zosilňovača triedy D pre tento typ použitia.
Kľúčové slová:magnetoterapia, zosilňovač, efektivita, signál

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene