Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Vladimír Cviklovič, PhD.
Identifikačné číslo: 230
 
docent - Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)

     
     
     
Záverečná práca
     
     Publikácie     Orgány
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:Automatizácia kontroly prsteňa na tvárnených rúrkach
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce: doc. Ing. Vladimír Cviklovič, PhD.
Oponent:
Ing. Matej Mészáros
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Automatizácia kontroly prsteňa na tvárnených rúrkach
Abstrakt:
Bakalárska práca sa zaoberá návrhom možnosti automatizovať proces stopercentnej kontroly kritických rozmerov výrobku v medzioperačnej fáze výroby. Vypracovaný návrh má znížiť výrobné náklady, zabezpečiť plynulosť výroby, zvýšiť istotu bezchybovosti a tým aj spokojnosť zákazníkov. V prvej časti práce sa zaoberá s výberom vhodných prostriedkov na meranie, podľa charakteristických vlastnostiach výrobku a merateľných veličín. V druhej časti práca hľadá možnosť aplikovať vybraté prostriedky do zariadenia ktorý zabezpečuje plynulú prevádzku merania a triedenia. Navrhnuté zariadenie podľa technických dokumentácií použitých komponentov, môže dostatočnou presnosťou, rýchlosťou merať a triediť výrobky, aby spĺňal všetky požiadavky vyplývajúce sa z charakteristík výrobku, z vstupných a výstupných výrobných procesov. Podľa výsledkov práce je možné vytvoriť technickú dokumentáciu, potrebnú na výrobu automatizovaného meracieho zariadenia.
Kľúčové slová:Automatizácia, meranie,, snímače

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene