Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Vladimír Cviklovič, PhD.
Identifikačné číslo: 230
Univerzitný e-mail: vladimir.cviklovic [at] uniag.sk
 

     
     
Výučba     Záverečná práca     
Projekty     
     
     Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Vplyv kapacity v spätnej väzbe budiča na parametre koncového stupňa nízkofrekvenčného zosilňovača
Autor: Ing. Vladimír Pánik
Pracovisko:
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Vedúci práce:
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Vplyv kapacity v spätnej väzbe budiča na parametre koncového stupňa nízkofrekvenčného zosilňovača
Abstrakt:
Cieľom riešenia problematiky je zistiť vplyv kapacity v spätnej väzbe budiča nízkofrekvenčného zosilňovača na jeho amplitúdovú a fázovú frekvenčnú charakteristiku. Teoretická príprava spojená s poznatkami, ktoré charakterizujú moju prácu je zahrnutá v prehľade súčasného stavu riešenej problematiky. Práca obsahuje postup pri meraní s popisom zapojenia, použitie prístrojov a pomocné výpočty pre získanie charakteristík. V praktickej časti je tiež zahrnutá simulácia meraného zosilňovača v programe Micro-cap, ktorej výsledky sú porovnané s reálnym meraním na zostrojenom zosilňovači. Všetky získané veličiny a ich charakteristiky sú zapísané do tabuliek a príslušne graficky vyhodnotené. Na základe výsledkov môžeme konštatovať, že so zvyšujúcou hodnotou kapacity kondenzátora v spätnej väzbe budiča sa znižuje hraničná frekvencia. Zapojenie bez kapacity je však náchylné ku kmitaniu na vysokých frekvenciách čo bolo potvrdené aj meraním. Model zosilňovača však takéto chovanie nevykazuje.
Kľúčové slová:
amplitúdová frekvenčná charakteristika, fázová frekvenčná charakteristika, Micro-cap, zosilňovač, kondenzátor

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene