Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Vladimír Cviklovič, PhD.
Identifikačné číslo: 230
 
docent - Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)

Kontakty
     
Absolvent
     
     
     
     Publikácie     Orgány
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Aplikácia na komunikáciu v priemysle podľa štandardu MODBUS
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Aplikácia na komunikáciu v priemysle podľa štandardu MODBUS
Abstrakt:
Cieľom práce bolo vytvoriť zariadenie typu MASTER-SLAVE komunikujúce pomocou štandardu modbus a riadiacu aplikáciu, ktorá by ho ovládala.V práci je zhrnutý a vysvetlený princíp komunikačného protokolu modbus, štruktúra správy a možnosti komunikácie na fyzickej vrstve.Na príklade je ukázané kódovanie a kontrola prenášaných údajov metódou CRC, prehľad a vysvetlenie zakladných riadiacich inštrukcií v UNICAST a BROADCAST režime, ich realizácia v mikrokontroléri ATmega16, postup vytvárania kladných a chybových odpovedí. Práca obsahuje postup návrhu SLAVE zariadenia pracujúceho v RTU móde, ktoré disponuje vstupnými-výstupnými portami pre snímanie a riadenie, komunikačnou zbernicou I2C pre priopojenie snímačov a rozširujúcich externých modulov. V závere je popísaná strana MASTER, ktorú tvorí softvérová aplikácia spúštaná na PC. Aplikácia umožňuje odskúšanie implementovaných funkcií v zariadení. Na základe jej požiadaviek adresuje dané zariadenie podľa pridelenej adresy, odosiela príkazy a spätne spracováva a vyhodnocuje kladné a záporné odpovede.
Kľúčové slová:Modbus, CRC, Broadcast, Unicast, RTU

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene