Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Vladimír Cviklovič, PhD.
Identification number: 230
University e-mail: vladimir.cviklovic [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Year:
Order by:

The selected person is an author of the following publications.

Ord.PublicationsCode KPČDescription KPČYearDetails
1.Analysis of selected photovoltaic panels operating parameters as a function of partial shading and intensity of reflected radiation
Bilčík, Matúš -- Božiková, Monika -- Petrović, Ana -- Malínek, Martin -- Cviklovič, Vladimír -- Olejár, Martin -- Ardonová, Veronika
Analysis of selected photovoltaic panels operating parameters as a function of partial shading and intensity of reflected radiation. In Acta technologica agriculturae. 21, 1 (2018), p. 14--17. ISSN 1335-2555.
ADNVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2018Details
2.Diaľkovo riadená robotická kosačka: Remote control robotic mower
Masár, Martin -- Cviklovič, Vladimír
Diaľkovo riadená robotická kosačka: Remote control robotic mower.  In Najnovšie trendy v poľnohospodárstve, v strojárstve a v odpadovom hospodárstve. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2018), p. 143--152. ISBN 978-80-552-1828-1.
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2018Details
3.Distance measurement sensors and their accuracy
Baláži, Juraj -- Vacho, Lukáš -- Kósa, Patrik -- Kišev, Marián -- Hrubý, Dušan -- Cviklovič, Vladimír
Distance measurement sensors and their accuracy. In BILČÍK, M. -- BOŽIKOVÁ, M. -- KRÁĽOVÁ, E. Physics - applications and innovations: scientific works, Part. 1, Part. 2. 1st ed. Nitra : Slovak University of Agriculture, 2018, p. 5--8. ISBN 978-80-552-1915-8.
AEDVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2018Details
4.Električne osobine perge
Regrut, Tomáš -- Hlaváčová, Zuzana -- Novák, Ján -- Božiková, Monika -- Hlaváč, Peter -- Brindza, Jan -- Cviklovič, Vladimír -- Ardonová, Veronika
Perga´s electrical characteristics = Električne osobine perge. In Journal on processing and energy in agriculture. 21, 3 (2018), p. 171--173. ISSN 1821-4487.
ADEVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2018Details
5.Environment monitoring using a mobile robot
Szabó, Lukáš -- Holý, Peter -- Cviklovič, Vladimír
Monitorovanie priestoru pomocou mobilného robota: Environment monitoring using a mobile robot.  In Najnovšie trendy v poľnohospodárstve, v strojárstve a v odpadovom hospodárstve. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2018), p. 209--218. ISBN 978-80-552-1828-1.
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2018Details
6.Kalibrácia trojosého magnetometra metódou najmenších štvorcov
Kišev, Marián -- Kósa, Patrik -- Vacho, Lukáš -- Baláži, Juraj -- Cviklovič, Vladimír
Calibration of three axis magnetometer with least square method = Kalibrácia trojosého magnetometra metódou najmenších štvorcov. In XX. International scientific conference of young scientists. Zvolen: Technical University in Zvolen, 2018, p. 21--22. ISBN 978-80-228-3067-6 (brož.).
AFHAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2018Details
7.Measuring produced energy of positioning the photovoltaic system and ite cinsuption energy
Vacho, Lukáš -- Hrubý, Dušan -- Škopek, Tomáš -- Cviklovič, Vladimír -- Olejár, Martin -- Palková, Zuzana -- Lukáč, Ondrej
Measuring produced energy of positioning the photovoltaic system and ite cinsuption energy. In BILČÍK, M. -- BOŽIKOVÁ, M. -- KRÁĽOVÁ, E. Physics - applications and innovations: scientific works, Part. 1, Part. 2. 1st ed. Nitra : Slovak University of Agriculture, 2018, p. 75--79. ISBN 978-80-552-1915-8.
AEDVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2018Details
8.Mikrokontrolérové zariadenie na diagnostiku izolácie elektromotora: zverejnená patentová prihláška 55-2016 : dátum zverejnenia prihlášky 1.6.2018
Vostrukhin, Aleksandr -- Vakhtina, Elena -- Gabrijeljan, Šaliko Žorajevič -- Nozdrovický, Ladislav -- Palková, Zuzana -- Cviklovič, Vladimír -- Olejár, Martin
Mikrokontrolérové zariadenie na diagnostiku izolácie elektromotora: zverejnená patentová prihláška 55-2016 : dátum zverejnenia prihlášky 1.6.2018. VOSTRUKHIN, A. -- VAKHTINA, E. -- GABRIJELJAN, Š Ž. -- NOZDROVICKÝ, L. -- PALKOVÁ, Z. -- CVIKLOVIČ, V. -- OLEJÁR, M.
AGJAutorské osvedčenia, patenty, objavy2018Details
9.Mikroprocessopnoje ustrojstvo diagnostiki izoljacii elektrodvigateľja po EDS samoindukcii s funkciej megommetra: papent RU 2645449 C1 : opublikovano 21.2.2018
Vachtina, Jelena Arturovna -- Vostruchin, Aleksandr Vitaľjevič -- Gabrijeljan, Šaliko Žorajevič -- Dorožko, Sergej Vasiľjevič -- Palková, Zuzana -- Cviklovič, Vladimír -- Olejár, Martin
Mikroprocessopnoje ustrojstvo diagnostiki izoljacii elektrodvigateľja po EDS samoindukcii s funkciej megommetra: papent RU 2645449 C1 : opublikovano 21.2.2018. VACHTINA, J A. -- VOSTRUCHIN, A V. -- GABRIJELJAN, Š Ž. -- DOROŽKO, S V. -- PALKOVÁ, Z. -- CVIKLOVIČ, V. -- OLEJÁR, M.
AGJAutorské osvedčenia, patenty, objavy2018Details
10.Mikroprocessornoe ustrojstvo diagnostiki izoljacii elektrodvigatelja po EDS samoindukcii s funkciej megommetra :
Vachtina, Jelena Arturovna -- Vostružin, A. B. -- Gabrielian, Šaliko Horaevič -- Dorožko, Sergej Vasiľjevič -- Palková, Zuzana -- Cviklovič, Vladimír -- Olejár, Martin
Mikroprocessornoe ustrojstvo diagnostiki izoljacii elektrodvigatelja po EDS samoindukcii s funkciej megommetra :. VACHTINA, J A. -- VOSTRUŽIN, A B. -- GABRIELIAN, Š H. -- DOROŽKO, S V. -- PALKOVÁ, Z. -- CVIKLOVIČ, V. -- OLEJÁR, M.
AGJAutorské osvedčenia, patenty, objavy2018Details
11.Transfer of method and device for activating single phase socket in the event of electrical power outage of single or multiple phases
Cviklovič, Vladimír -- Moravčíková, Danka
Postup pri transfere spôsobu a zariadenia na napájanie jednofázovej elektrickej zásuvky pri výpadku jednej fázy alebo viacerých fáz = Transfer of method and device for activating single phase socket in the event of electrical power outage of single or multiple phases. In Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí 2018. Bratislava: Centrum vedecko-technických informácií SR, 2018, p. 27--28. ISBN 978-80-89965-05-2 (brož.).
AFHAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2018Details
12.Zariadenie na testovanie hydraulického okruhu pracovnej hydrauliky strojov: užitkový vzor č. 8285: dátum zápisu 15.10.2018
Jablonický, Juraj -- Kosiba, Ján -- Hujo, Ľubomír -- Tkáč, Zdenko -- Cviklovič, Vladimír -- Kožuch, Peter
Zariadenie na testovanie hydraulického okruhu pracovnej hydrauliky strojov: užitkový vzor č. 8285: dátum zápisu 15.10.2018. JABLONICKÝ, J. -- KOSIBA, J. -- HUJO, Ľ. -- TKÁČ, Z. -- CVIKLOVIČ, V. -- KOŽUCH, P.
AGJAutorské osvedčenia, patenty, objavy2018Details

Use the following button to export the list of publications to a format suitable for Excel.