Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Vladimír Cviklovič, PhD.
Identifikačné číslo: 230
 

Kontakty
     
     Výučba
     
     
     
Publikácie
     Orgány     
     

Rok:
Zoraďovať podľa:

Vybraná osoba je autorom nasledujúcich publikácií.

Por.
PublikácieKód KPČPopis KPČRok
Podrobnosti
1.Hard iron and soft compensation of three axis magnetometer measurements = Kompenzácia hard iron a soft iron vplyvov na meranie trojosého magnetometra
Kišev, Marián -- Kósa, Patrik -- Vacho, Lukáš -- Baláži, Juraj -- Cviklovič, Vladimír
Hard iron and soft compensation of three axis magnetometer measurements = Kompenzácia hard iron a soft iron vplyvov na meranie trojosého magnetometra. In Acta Facultatis Technicae. 24, 1 (2019), s. 9--16. ISSN 1336-4472.
ADF
Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
2019
Podrobnosti
2.
Identification of dynamics of movement of the differential mobile robotic platform controlled by fuzzy controller
Vacho, Lukáš -- Olejár, Martin -- Hrubý, Dušan -- Cviklovič, Vladimír -- Valíček, Jan -- Palková, Zuzana -- Harničárová, Marta -- Tozan, Hakan
Identification of dynamics of movement of the differential mobile robotic platform controlled by fuzzy controller. In Tehnički vjesnik. 26, 6 (2019), s. 1642--1649. ISSN 1330-3651.
ADMVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
2019
Podrobnosti
3.
Implementation of fuzzy control algorithms in object-oriented programming
Srnánek, Rastislav -- Horňák, Dominik -- Cviklovič, Vladimír -- Hrubý, Dušan
Implementation of fuzzy control algorithms in object-oriented programming.  In ICYS 2019. Nitra : Slovak University of Agriculture. (2019), s. 151--157. ISBN 978-80-552-2003-1.
AFD
Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
2019
Podrobnosti
4.Mikroprocessornoje ustrojstvo diagnostiki izoljacii elektrodvigateľja po EDS samoindukcii s funkciej megommetra: patent RU 2645449 C1 : opublikovano 10.10.2019
Vachtina, Jelena Arturovna -- Vostruchin, Aleksandr Vitaľjevič -- Gabrijeljan, Šaliko Žorajevič -- Dorožko, Sergej Vasiľjevič -- Palková, Zuzana -- Cviklovič, Vladimír -- Olejár, Martin
Mikroprocessornoje ustrojstvo diagnostiki izoljacii elektrodvigateľja po EDS samoindukcii s funkciej megommetra: patent RU 2645449 C1 : opublikovano 10.10.2019. VACHTINA, J A. -- VOSTRUCHIN, A V. -- GABRIJELJAN, Š Ž. -- DOROŽKO, S V. -- PALKOVÁ, Z. -- CVIKLOVIČ, V. -- OLEJÁR, M.
AGJAutorské osvedčenia, patenty, objavy2019
Podrobnosti
5.
Programovanie PLC v prostredí AS4.5
Olejár, Martin -- Cviklovič, Vladimír
Programovanie PLC v prostredí AS4.5. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. 217 s. ISBN 978-80-552-2035-2.
ACB
Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
2019
Podrobnosti
6.
Regulácia teploty vzduchu mikrokontrolérom: Regulation of air temperature by microcontroller
Šivo, Marek -- Cviklovič, Vladimír -- Kažimírová, Viera
Regulácia teploty vzduchu mikrokontrolérom: Regulation of air temperature by microcontroller.  In Najnovšie trendy v poľnohospodárstve, v strojárstve a v odpadovom hospodárstve. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 297--306. ISBN 978-80-552-1992-9.
AFD
Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
7.
The effect of the number of inference rules of a fuzzy controller on the quality of control of a mobile robot
Kósa, Patrik -- Olejár, Martin -- Palková, Zuzana -- Hrubý, Dušan -- Cviklovič, Vladimír -- Harničárová, Marta -- Valíček, Jan
The effect of the number of inference rules of a fuzzy controller on the quality of control of a mobile robot.  In MATEC Web of Conferences. London : EDP Sciences. (2019), ISBN 978-2-7598-9083-5. URL: https://doi.org/10.1051/matecconf/201929905002.
AFC
Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
2019
Podrobnosti
8.
Vývoj a realizácia hardvéru a softvéru na automatické vyrovnanie ramena CNC stroja: Development and imlementation of the hardware and software for automatic arm alingment of the CNC
Sakman, Dávid -- Cviklovič, Vladimír
Vývoj a realizácia hardvéru a softvéru na automatické vyrovnanie ramena CNC stroja: Development and imlementation of the hardware and software for automatic arm alingment of the CNC.  In Najnovšie trendy v poľnohospodárstve, v strojárstve a v odpadovom hospodárstve. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 278--286. ISBN 978-80-552-1992-9.
AFD
Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
2019
Podrobnosti
9.
Vývoj a realizácia zariadenia na meranie statických a dynamických parametrov logických obvodov: Development and implementation of a device for measuring static and dynamic parameters of logic circuits
Lupták, Adam -- Cviklovič, Vladimír
Vývoj a realizácia zariadenia na meranie statických a dynamických parametrov logických obvodov: Development and implementation of a device for measuring static and dynamic parameters of logic circuits.  In Najnovšie trendy v poľnohospodárstve, v strojárstve a v odpadovom hospodárstve. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 204--211. ISBN 978-80-552-1992-9.
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
10.
Zariadenie na meranie teploty a vlhkosti v stavebníctve: Temperature and humidity measurement device in building industry
Páleník, Jozef -- Cviklovič, Vladimír -- Szabóová, Tímea
Zariadenie na meranie teploty a vlhkosti v stavebníctve: Temperature and humidity measurement device in building industry.  In Najnovšie trendy v poľnohospodárstve, v strojárstve a v odpadovom hospodárstve. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 244--250. ISBN 978-80-552-1992-9.
AFD
Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019
Podrobnosti
11.
Zariadenie na testovanie hydraulického okruhu pracovnej hydrauliky strojov: patentový spis č. 288693 : dátum sprístupnenia patentu 8.7.2019
Jablonický, Juraj -- Kosiba, Ján -- Hujo, Ľubomír -- Tkáč, Zdenko -- Cviklovič, Vladimír -- Kožuch, Peter
Zariadenie na testovanie hydraulického okruhu pracovnej hydrauliky strojov: patentový spis č. 288693 : dátum sprístupnenia patentu 8.7.2019. JABLONICKÝ, J. -- KOSIBA, J. -- HUJO, Ľ. -- TKÁČ, Z. -- CVIKLOVIČ, V. -- KOŽUCH, P.
AGJ
Autorské osvedčenia, patenty, objavy
2019Podrobnosti

Pomocou nasledujúceho tlačidla môžete zobrazený zoznam publikácií exportovať do formátu pre tabuľkový procesor Excel.