Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Tomáš Giertl, PhD.
Identification number: 231
University e-mail: tomas.giertl [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Regional Bioenergy (FESRD)

     
Graduate
     
Lesson
     
Publications
     

Year:
Order by:

The selected person is an author of the following publications.

Ord.
Publications
Code KPČ
Description KPČ
Year
Details
1.Biouhlie z rýchlorastúcich drevín ako perspektívny obnoviteľný zdroj energie
Gaduš, Ján -- Giertl, Tomáš
Biouhlie z rýchlorastúcich drevín ako perspektívny obnoviteľný zdroj energie. In TZB Haustechnik. 28, 1 (2020), p. 32--34. ISSN 1210-356X.
BDF
Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2020
Details
2.
Learning styles in the higher education process
Giertl, Tomáš
Učebné štýly v edukačnom procese vysokej školy: Learning styles in the higher education process. In Vybrané otázky terciárnej edukácie na Slovenskej poľnohospodárskej Univerzite v Nitre: zborník recenzovaných vedeckých prác. (2020), p. 81--88.
AECVedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2020
Details
3.
Možnosti výroby a energetického využitia biouhlia
Gaduš, Ján -- Giertl, Tomáš
Možnosti výroby a energetického využitia biouhlia. In Vykurovanie 2020. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ZSVTS 2020, 2020, p. 165--168. ISBN 978-80-89878-58-1 (brož.).
AFD
Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
2020
Details

Use the following button to export the list of publications to a format suitable for Excel.