Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Vladimíra Kňazovická, PhD.
Identifikačné číslo: 237
Univerzitný e-mail: vladimira.knazovicka [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra hodnotenia a spracovania živočíšnych produktov (FBP)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Rok:
Zoraďovať podľa:

Vybraná osoba je autorom nasledujúcich publikácií.

Por.PublikácieKód KPČPopis KPČRokPodrobnosti
1.Ako získať, spracovať a skladovať jeden z najzáhadnejších prírodných produktov 2. časť
Kňazovická, Vladimíra -- Mojžišová, Jana -- Fehérová, Brigita -- Juhosová, Zuzana
Ako získať, spracovať a skladovať jeden z najzáhadnejších prírodných produktov 2. časť. In Včelár. 92, 1 (2018), s. 14--15. ISSN 0139-6064.
BDFOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2018Podrobnosti
2.Apitoxín - zastúpenie obsahových zložiek a významovosť i pre aplikácie v kozmetických prípravkoch = Apitoxin - representation of content components and their importance for application in cosmetic products
Kačániová, Miroslava -- Kňazovická, Vladimíra -- Puchalski, C. -- Kluz, M. -- Hanus, P.
Apitoxín - zastúpenie obsahových zložiek a významovosť i pre aplikácie v kozmetických prípravkoch = Apitoxin - representation of content components and their importance for application in cosmetic products. In SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Menej rozšírené druhy úžitkových rastlín, vybrané suroviny a produkty živočíšneho pôvodu pre spotrebiteľský priemysel a k niektorým aspektom z oblasti vinárstva a vinohradníctva: zborník vedeckých, odborných a diskusných príspevkov z 8. ročníka konferencie, konanej 5. januára 2018 na Zemplínskej Šírave Regionálnou rozvojovou agentúrou pre rozvoj Dolného Zemplína v Trebišove. Trebišov : Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2018, s. 75--77. ISBN 978-80-971784-6-8.
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2018Podrobnosti
3.Biotechnology and quality of raw materials and foodstuffs
Kňazovická, Vladimíra -- Tokárová, Katarína -- Hollý, Dominik -- Kolesárová, Adriana
Biotechnology and quality of raw materials and foodstuffs. Nitra: Slovak University of Agriculture, 2018. ISBN 978-80-552-1874-8 (brož.).
2018Podrobnosti
4.Consumer sensory evaluation of honey across age cohorts in Slovakia
Šedík, Peter -- Kňazovická, Vladimíra -- Horská, Elena -- Kačániová, Miroslava
Consumer sensory evaluation of honey across age cohorts in Slovakia. In Potravinárstvo. 12, 1 (2018), s. 673--679. ISSN 1337-0960.
ADNVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2018Podrobnosti
5.Evaluation of yoghurts with thyme, thyme essential oil and salt
Ducková, Viera -- Kročko, Miroslav -- Kňazovická, Vladimíra -- Čanigová, Margita
Evaluation of yoghurts with thyme, thyme essential oil and salt. In Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 66, 2 (2018), s. 365--369.
ADMVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2018Podrobnosti
6.Manukový med - k jeho významu a účinkom = Manuka honey - its importance and effects
Kačániová, Miroslava -- Kňazovická, Vladimíra -- Puchalski, C. -- Kluz, M. -- Hanus, P.
Manukový med - k jeho významu a účinkom = Manuka honey - its importance and effects. In SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Menej rozšírené druhy úžitkových rastlín, vybrané suroviny a produkty živočíšneho pôvodu pre spotrebiteľský priemysel a k niektorým aspektom z oblasti vinárstva a vinohradníctva: zborník vedeckých, odborných a diskusných príspevkov z 8. ročníka konferencie, konanej 5. januára 2018 na Zemplínskej Šírave Regionálnou rozvojovou agentúrou pre rozvoj Dolného Zemplína v Trebišove. Trebišov : Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2018, s. 87--89. ISBN 978-80-971784-6-8.
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2018Podrobnosti
7.Materská kašička 2. časť: ako získať, spracovať a skladovať jeden z najzáhadnejších prírodných produktov
Kňazovická, Vladimíra -- Mojžišová, Jana -- Fehérová, Brigita -- Juhosová, Zuzana -- Kasarda, Radovan
Materská kašička 2. časť: ako získať, spracovať a skladovať jeden z najzáhadnejších prírodných produktov. In Včelár. 92, 1 (2018), s. 14--15. ISSN 0139-6064.
BDFOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2018Podrobnosti
8.Med vo vzťahu k výžive a zdraviu človeka: Honey in relation to human nutrition and health
Kňazovická, Vladimíra -- Zvalo, Michal -- Šedík, Peter -- Kačániová, Miroslava
Med vo vzťahu k výžive a zdraviu človeka: Honey in relation to human nutrition and health.  In Výživa - človek - zdravie 2018. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2018), s. 89--97. ISBN 978-80-552-1902-8.
AEDVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2018Podrobnosti
9.Nutrition marketing of honey: chemical, microbiological, antioxidant and antimicrobial profile
Šedík, Peter -- Zagula, G. -- Ivanišová, Eva -- Kňazovická, Vladimíra -- Horská, Elena -- Kačániová, Miroslava
Nutrition marketing of honey: chemical, microbiological, antioxidant and antimicrobial profile. In Potravinárstvo. 12, 1 (2018), s. 767--774. ISSN 1337-0960.
ADNVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2018Podrobnosti
10.Peľ ako indikátor znečistenia životného prostredia vs. významné apiterapeutikum
Buday, Michal -- Kňazovická, Vladimíra
Peľ ako indikátor znečistenia životného prostredia vs. významné apiterapeutikum. In SciCell magazín. 1, 6 (2018), s. 1--13. ISSN 2585-9137.
BDFOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2018Podrobnosti
11.Pollen can - testing of bee pollen fermentation in model conditions
Kňazovická, Vladimíra -- Mašková, Zuzana -- Vlková, E. -- Švejstil, Roman -- Salmonová, Hana -- Ivanišová, Eva -- Gažarová, Martina -- Gamráthová, Iveta -- Repková, Monika -- Tokár, Marián -- Ducková, Viera -- Kročko, Miroslav -- Čanigová, Margita -- Kačániová, Miroslava
Pollen can - testing of bee pollen fermentation in model conditions. In Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. 7, 2 (2018), s. 805--810. ISSN 1338-5178.
ADNVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2018Podrobnosti
12.Sladkosť v prirodzenej podobe
Kňazovická, Vladimíra -- Ducková, Viera -- Remeňová, Zuzana -- Čanigová, Margita -- Šedík, Peter -- Záhoráková, Lujza -- Chosraviová, Renáta
Sladkosť v prirodzenej podobe. In Včelár. 92, 9 (2018), s. 176--177. ISSN 0139-6064.
BDFOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2018Podrobnosti
13.Testovanie výroby a skladovania medu s prídavkom peľu a propolisu
Kňazovická, Vladimíra -- Jánošík, Peter -- Melich, Martin -- Švercel, Jozef -- Kročko, Miroslav
Testovanie výroby a skladovania medu s prídavkom peľu a propolisu. In Mladí vedci - bezpečnosť potravinového reťazca. Bratislava: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, 2018, s. 110--113. ISBN 978-80-89738-18-2 (brož.).
BEFOdborné práce v domácich nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)2018Podrobnosti
14.Včelí peľ i pre domáce kozmetické účely = Bee pollen for home cosmetic purposes
Kačániová, Miroslava -- Kňazovická, Vladimíra -- Puchalski, C. -- Kluz, M. -- Hanus, P.
Včelí peľ i pre domáce kozmetické účely = Bee pollen for home cosmetic purposes. In SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Menej rozšírené druhy úžitkových rastlín, vybrané suroviny a produkty živočíšneho pôvodu pre spotrebiteľský priemysel a k niektorým aspektom z oblasti vinárstva a vinohradníctva: zborník vedeckých, odborných a diskusných príspevkov z 8. ročníka konferencie, konanej 5. januára 2018 na Zemplínskej Šírave Regionálnou rozvojovou agentúrou pre rozvoj Dolného Zemplína v Trebišove. Trebišov : Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2018, s. 78--81. ISBN 978-80-971784-6-8.
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2018Podrobnosti

Pomocou nasledujúceho tlačidla môžete zobrazený zoznam publikácií exportovať do formátu pre tabuľkový procesor Excel.