Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Mgr. Marek Kolenčík, PhD.
Identification number: 2408
University e-mail: marek.kolencik [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Soil Science (FAaFR)

     
     
Publications
     
Supervised theses     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.
StateType
Final thesis
Until
Details
1.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michal Aftanas
Aplikácia vybraných anorganických nanočastíc z pohľadu ich využitia v stratégiách udržateľného poľnohospodárstva
April 2019Displaying the final thesis
2.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Michal Aftanas
Charakterizácia nanočastíc a ich vplyv na zložky pôdneho systému
May 2017Displaying the final thesis
3.
Final thesis is incomplete
BTWritten by (author): Bc. Lívia Baleková
Environmentálny manažment a legislatíva surovinových zdrojov - konfliktných minerálov
May 2018
Displaying the final thesis
4.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Lívia Baleková
Environmentálny manažment a legislatíva surovinových zdrojov - konfliktných minerálov
April 2018Displaying the final thesis
5.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Erika Birkusová
Analýza rizikových prvkov a vybraných ukazovateľov z vôd a pôd v blízkosti geotermálneho vrtu v Tvrdošovciach
April 2014
Displaying the final thesis
6.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Matúš Čikovský
Hodnotenie prírodných a antropogénnych vplyvov na podzemné vody krajinnej sféry Slovenský raj.
May 2016Displaying the final thesis
7.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Patrícia Horváthová
Anorganické kontaminanty vo vodách ako rizikové zdroje pre výživu a zdravie ľudí
April 2019Displaying the final thesis
8.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Anna Hreňová
Biologicky indukovaná kryštalizácia anorganických častíc
May 2014Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Marcela Jaklovská
Sledovanie ťažkých kovov vo vodách a pôdach ako ukazovateľ hygienických rizík/ zmien na lokalite Záhorská Ves
March 2016
Displaying the final thesis
10.
Final thesis is in progress
BT
Written by (author): Nikola Kaššovicová
Posúdenie vplyvu biominerálov (fytolitov) ako zdroja živín pre živočíšnu výrobu
May 2021
Displaying the final thesis
11.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Eva Kosztolányiová
Anorganické kontaminanty ako rizikové zdroje pre výživu a zdravie ľudí
April 2017Displaying the final thesis
12.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Miroslava Kusyová
Hodnotenie modelov rozpadových sekvencií geologických a pedologických substrátov vo vybraných krajinných oblastiach
May 2017
Displaying the final thesis
13.
Final thesis is in progress
BTWritten by (author): Kevin Kvočka
Vlastnosti anorganických nanočastíc a sledovanie ich účinkov na rastlinnú produkciu
May 2021
Displaying the final thesis
14.
Final thesis is incomplete
DTWritten by (author): Ing. Martin Lagín
Biohydrometalurgické získavanie vybraných prvkov z elektronických odpadov a ich environmentálny manažment
April 2018
Displaying the final thesis
15.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martin Lagín
Hodnotenie elektronických odpadov - LCD panelov z pohľadu environmentálneho manažmentu
April 2018
Displaying the final thesis
16.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Martin Lagín
Vplyv elektronického odpadu na ŽP
May 2015
Displaying the final thesis
17.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Jakub Macik
Bionanotechnológia a jej aplikácia v poľnohospodársky využívaných oblastiach
May 2017
Displaying the final thesis
18.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jakub Macik
Sledovanie sorpcie, distribúcie a mobility nanočastíc oxidu zinočnatého v pôdnom prostredí
April 2019
Displaying the final thesis
19.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Adriána Miškolczyová
Rizikové prvky v životnom prostredí človeka
May 2013
Displaying the final thesis
20.
Final thesis is incomplete
BTWritten by (author): Ladislav Pirovits
Hodnotenie prírodných a antropogénnych vplyvov na podzemné vody krajinnej sféry Medzibodrožia.
May 2018
Displaying the final thesis
21.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michal Varga
Environmentálne transformácie, formy vystupovania a osud arzénových špécií na geochemických bariérach pod vplyvom aktivity heterotrofných mikroorganizmov
April 2016
Displaying the final thesis
22.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Michal Varga
Identifikácia zdrojov arzénu v pôdach a vodách na lokalite Nitra - Dolné Krškany
May 2014Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Magdaléna Verešová
Význam vodných zdrojov pre rozvoj Rajeckej doliny
April 2015
Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DT
Diploma thesis
DisT
Dissertation thesis
DisThPr
Dissertation thesis propositions
FtMBA
Final MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)
Final thesis - foreign students
FT(FS)
Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigT
Rigorous thesis
Final thesis is incomplete
Final thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submitted
Final thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress