Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Marián Hamada, PhD.
Identification number: 245
University e-mail: qhamada [at] is.uniag.sk
 

     
     
     
     
Supervised theses     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:

Ord.
StateFinal thesis
Details
1.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Gabriela Antalová
Návrh rozvoja cestovného ruchu vo vybraných obciach okresu Hlohovec
May 2013
Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Alica Branická
Mimovládne organizácie ako faktor rozvoja vybraného regiónu
May 2011
Displaying the final thesis
3.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Juraj Dziak
Zhodnotenie kultúrno-poznávacieho potenciálu CR v regióne Spiš
May 2011Displaying the final thesis
4.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Ján Harbuľák
Analýza primárnej a sekundárnej ponuky cestovného ruchu v okrese Nitra
May 2011
Displaying the final thesis
5.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Miriama Hudecová
Spokojnosť občanov s poskytovaním verejných služieb
May 2013
Displaying the final thesis
6.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Tatiana Klopanová
Analýza vybraných rozvojových faktorov obcí Nedožery-Brezany a Lazany
May 2011
Displaying the final thesis
7.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Monika Krajčírová
Analýza potenciálu vybraného regiónu pre vidiecky cestovný ruch
May 2012
Displaying the final thesis
8.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Eva Lajchová
Možnosti multifunkčného poľnohospodárstva pre zabezpečovanie sociálnych služieb na vidieku
May 2011
Displaying the final thesis
9.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Margaréta Lörinczová
Zabezpečovanie sociálnych služieb vybranými vidieckymi obcami
May 2012
Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Silvia Slivová
Analýza potenciálu mikroregiónu Veľká Javorina - Bradlo pre vidiecky cestovný ruch
May 2012
Displaying the final thesis
11.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Gabriela Slobodová
Analýza potenciálu vybraného regiónu pre vidiecky cestovný ruch
May 2012
Displaying the final thesis
12.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Michaela Soldánová
Zabezpečovanie sociálnych služieb vybranými vidieckymi obcami
May 2012Displaying the final thesis
13.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Janka Šebőková
Spokojnosť občanov s poskytovaním verejných služieb
May 2013
Displaying the final thesis
14.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Veronika Štefanovičová
Analýza vybraných rozvojových faktorov obcí Nová Dedina a Pukanec
June 2011
Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Lenka Šuhajdová
Analýza primárnej a sekundárnej ponuky cestovného ruchu v mikroregióne Nová Baňa
May 2011
Displaying the final thesis
16.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Petra Valová
Zhodnotenie potenciálu kultúrno-poznávacieho cestovného ruchu v okrese Piešťany
May 2011
Displaying the final thesis
17.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Zuzana Žáková
Zabezpečovanie sociálnych služieb vybranými vidieckymi obcami
May 2012
Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPr
Dissertation thesis propositions
FtMBA
Final MBA thesis
Final thesis
Final thesis
FT(ILL)
Final thesis - foreign students
FT(FS)
Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabT
Habilitation thesis
RigT
Rigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submitted
Final thesis is submitted
Final thesis is in progress
Final thesis is in progress