Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Marián Hamada, PhD.
Identification number: 245
University e-mail: qhamada [at] is.uniag.sk
 
External colleague - Department of Regional and Rural Development (FESRD)

Contacts     Graduate     Final thesis     Publications     Supervised theses     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Gabriela Antalová
Návrh rozvoja cestovného ruchu vo vybraných obciach okresu Hlohovec
May 2013Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Alica Branická
Mimovládne organizácie ako faktor rozvoja vybraného regiónu
May 2011Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Juraj Dziak
Zhodnotenie kultúrno-poznávacieho potenciálu CR v regióne Spiš
May 2011Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ján Harbuľák
Analýza primárnej a sekundárnej ponuky cestovného ruchu v okrese Nitra
May 2011Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Miriama Hudecová
Spokojnosť občanov s poskytovaním verejných služieb
May 2013Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tatiana Klopanová
Analýza vybraných rozvojových faktorov obcí Nedožery-Brezany a Lazany
May 2011Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Monika Krajčírová
Analýza potenciálu vybraného regiónu pre vidiecky cestovný ruch
May 2012Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Eva Lajchová
Možnosti multifunkčného poľnohospodárstva pre zabezpečovanie sociálnych služieb na vidieku
May 2011Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Margaréta Lörinczová
Zabezpečovanie sociálnych služieb vybranými vidieckymi obcami
May 2012Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Silvia Slivová
Analýza potenciálu mikroregiónu Veľká Javorina - Bradlo pre vidiecky cestovný ruch
May 2012Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Gabriela Slobodová
Analýza potenciálu vybraného regiónu pre vidiecky cestovný ruch
May 2012Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michaela Soldánová
Zabezpečovanie sociálnych služieb vybranými vidieckymi obcami
May 2012Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Janka Šebőková
Spokojnosť občanov s poskytovaním verejných služieb
May 2013Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Veronika Štefanovičová
Analýza vybraných rozvojových faktorov obcí Nová Dedina a Pukanec
June 2011Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lenka Šuhajdová
Analýza primárnej a sekundárnej ponuky cestovného ruchu v mikroregióne Nová Baňa
May 2011Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Petra Valová
Zhodnotenie potenciálu kultúrno-poznávacieho cestovného ruchu v okrese Piešťany
May 2011Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Zuzana Žáková
Zabezpečovanie sociálnych služieb vybranými vidieckymi obcami
May 2012Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress