Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Marián Hamada, PhD.
Identification number: 245
University e-mail: qhamada [at] is.uniag.sk
 
External colleague - Department of Regional and Rural Development (FESRD)

Contacts     Graduate     Final thesis     Publications     Supervised theses     

Year:
Order by:

The selected person is an author of the following publications.

Ord.PublicationsCode KPČDescription KPČYearDetails
1.Creative economy - national and regional conditions and incentives
Fáziková, Mária -- Balážová, Eva -- Beresecká, Janka -- Babjaková, Barbora -- Hamada, Marián -- Chreneková, Marcela -- Ilievová, Danica -- Jarábková, Jana -- Mariš, Martin -- Melichová, Katarína -- Petrášová, Viera -- Valach, Maroš
Kreatívna ekonomika - národohospodárske a regionálne podmienky a stimuly = Creative economy - national and regional conditions and incentives. In SCHWARCZ, P. Integrovaný rozvoj vidieka 2013. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2013, p. 13--15. ISBN 978-80-552-0991-3 (brož.).
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2013Details
2.Selected problems of social services provision in regions of the Slovak republic
Melichová, Katarína -- Hamada, Marián
Vybrané aspekty zabezpečovania sociálných služieb v regiónoch Slovenska: Selected problems of social services provision in regions of the Slovak republic.  In Mladá veda 2013. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2013), ISBN 978-80-552-1052-0. URL: http://www.slpk.sk/eldo/2015/zborniky/9788055210520/melichova-hamada.pdf.
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2013Details
3.Sociálne služby ako faktor zvyšovania kvality života vidieckeho obyvateľstva
Hamada, Marián -- Fáziková, Mária
Sociálne služby ako faktor zvyšovania kvality života vidieckeho obyvateľstva. Final thesis. 2013. 161 p.
DAIDizertačné a habilitačné práce2013Details
4.Utilization of the dispered settlement potential in tourism of Nová Baňa "Štál" area
Šuhajdová, Lenka -- Jarábková, Jana -- Hamada, Marián
Využitie potenciálu rozptýleného osídlenia v cestovnom ruchu v Novobanskej štálovej oblasti: Utilization of the dispered settlement potential in tourism of Nová Baňa "Štál" area.  In XVI. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno : Masarykova univerzita. (2013), p. 617--628. ISBN 978-80-210-6257-3.
AFCPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2013Details

Use the following button to export the list of publications to a format suitable for Excel.