Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Marián Hamada, PhD.
Identifikačné číslo: 245
Univerzitný e-mail: qhamada [at] is.uniag.sk
 

Kontakty
     
Absolvent
     
Záverečná práca
     
Publikácie
     
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Dizertačná práca
Názov práce:
Sociálne služby ako faktor zvyšovania kvality života vidieckeho obyvateľstva
Autor:
Pracovisko: Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)
Vedúci práce:
Oponent 1:prof. Ing. Iva Živělová, CSc.
Oponent 2:
Oponent 3:doc. PhDr. Milan Tomka, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Sociálne služby ako faktor zvyšovania kvality života vidieckeho obyvateľstva
Abstrakt:
Hlavným cieľom dizertačnej práce je identifikovať špecifické postavenie vidieckych obcí pri zabezpečovaní sociálnych služieb a navrhnúť možnosti pre zvýšenie kvality poskytovania sociálnych služieb vo vidieckych oblastiach. Čiastkovými cieľmi sú preskúmanie postavenia obcí pri zabezpečovaní sociálnych služieb, identifikácia špecifík vidieckych obcí pri zabezpečovaní sociálnych služieb a bariér, ktoré ich kvalitnému zabezpečovaniu na miestnej úrovni bránia, identifikácia priestorových rozdielov v zabezpečovaní sociálnych služieb pre seniorsku populáciu a návrh možností pre zlepšenie poskytovania sociálnych služieb na vidieku. Jadro práce má štyri hlavné súčasti: preskúmanie legislatívy a strategických dokumentov ako pozadia sociálnych služieb, regionálne porovnania v poskytovaní sociálnych služieb pre seniorov, analýzu demografického vývoja a prípadovú štúdiu týkajúcu sa pohľadov na zabezpečovanie sociálnych služieb na troch vybraných územiach. V závere práce sú identifikované špecifické prvky postavenia vidieckych obcí pri poskytovaní sociálnych služieb a navrhnuté niektoré možnosti skvalitnenia zabezpečovania sociálnych služieb vidieckymi obcami. Pri súčasnom demografickom vývoji a kompetenciách obcí je najmä pre malé a stredne veľké obce pre kvalitné zabezpečovanie sociálnych služieb nevyhnutná spolupráca, pričom navrhujeme ponechať v ich kompetencii iba terénne sociálne služby. Výsledky práce možno využiť pri ďalšej tvorbe a úprave legislatívy v tejto sfére a tiež pri vytváraní tlaku na spoluprácu obcí, ktorá je pri súčasnom stave municipálnej štruktúry jediným východiskom pre kvalifikované poskytovanie sociálnych služieb všetkými obcami.
Kľúčové slová:
populácia v poproduktívnom veku, sociálne služby, miestna samospráva, vidiek, demografický vývoj, poskytovateľ sociálnych služieb

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene