Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. MUDr. Ján Plutinský, CSc.
Identification number: 2474
University e-mail: plutinsky [at] is.uniag.sk
 
External colleague - Faculty of Agrobiology and Food Resources (SUA)

Contacts     Lesson     Supervised theses     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Mgr. Matúš Kalný
Vplyv výživy na antropometrické parametre a vybrané funkčné testy vrcholových a rekreačných športovcov
May 2015Displaying the final thesis
2.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): MUDr. Mária Servátková
Manažment nutričnej podpory malnutričných pacientov podstupujúcich operačný výkon s ohľadom vzniku prevencie komplikácií
September 2020Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): PhDr. Petra Vadovičová, PhD.
Zhodnotenie zdravotného a nutričného stavu detskej populácie a analýza preventívnych programov civilizačných chorôb
May 2015Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress