Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Koloman Krištof, PhD.
Identifikační číslo: 247
Univerzitní e-mail: koloman.kristof [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)

Kontakty
     
Absolvent     
     
     
     Publikace
     
Stáže
     
Vedené práce
     

Následující seznam zobrazuje přehled vedených prací na SPU.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Rok odevzdání:
Typ práce:

Poř.
Stav
Typ
Závěrečná práce
Podrobnosti
1.
Závěrečná práce je odevzdánaBPAutor: Matej Bacho
Technická a technologická bezpečnosť prevádzkovania energetických zariadení
březen 2020
Zobrazení závěrečné práce
2.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Bc. Patrik Bako
Systém manažérstva kvality vo vybranej organizácii
duben 2018
Zobrazení závěrečné práce
3.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Bianka Behánová
Hodnotenie rizík technických zariadení vo výrobnej organizácii
květen 2016
Zobrazení závěrečné práce
4.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Pavol Belančík
Hodnotenie vplyvu prvkov informačných a riadiacich systémov na efektívnosť výrobného procesu a kvalitu výsledného produktu
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
5.Závěrečná práce je rozpracovánaDP
Autor: Bc. Karol Bršťák
Zhodnotenie bezpečnostných charakteristík vybraného rýpadla traktorového typu
březen 2021Zobrazení závěrečné práce
6.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Bc. Eva Buchová
Technické inovácie strojov pre predsejbové obrábanie pôdy
duben 2014
Zobrazení závěrečné práce
7.
Závěrečná práce je nekompletní
BPAutor: Ondrej Bulik
Inovačné prvky konštrukcie motorovej sústavy traktorov
duben 2018
Zobrazení závěrečné práce
8.
Závěrečná práce je odevzdána
BP
Autor: Ondrej Bulik
Inovačné prvky konštrukcie motorovej sústavy traktorov
březen 2020
Zobrazení závěrečné práce
9.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Peter Cesnek
Spôsobilosť výrobných zariadení vo vybranom podniku
květen 2020
Zobrazení závěrečné práce
10.
Závěrečná práce je nekompletní
BP
Autor: Ing. Peter Cesnek
Technológie a technika vo výrobe energie z poľnohospodárskych produktov
květen 2015
Zobrazení závěrečné práce
11.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Peter Cesnek
Technológie a technika o výrobe energie z poľnohospodárskych produktov
duben 2017Zobrazení závěrečné práce
12.
Závěrečná práce je nekompletní
BP
Autor: Kristián Csuka
Technika pre výrobu priemyselných hnojív
duben 2016
Zobrazení závěrečné práce
13.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Michal Černý
Hodnotenie techniky v procese pozberového spracovania poľnohospodárskych produktov
květen 2014
Zobrazení závěrečné práce
14.
Závěrečná práce je rozpracovánaDPAutor: Bc. Patrik Čierny
Hodnotenie prevádzkových nákladov poľnohospodárskej techniky vo vybranom podniku
březen 2021
Zobrazení závěrečné práce
15.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Roland Demovič
Technické a bezpečnostné zhodnotenie vybraného stavebného stroja na príklade manipulátorov
duben 2019Zobrazení závěrečné práce
16.
Závěrečná práce je nekompletní
BPAutor: Bc. Adam Dobrovič
Technológie pestovania kukurice siatej na siláž
květen 2014
Zobrazení závěrečné práce
17.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Bc. Adam Dobrovič
Technológie pestovania kukurice siatej na siláž
květen 2014
Zobrazení závěrečné práce
18.
Závěrečná práce je nekompletní
BP
Autor: Lukáš Dzúr
Inovačné prvky konštrukcie obilných kombajnov
duben 2018
Zobrazení závěrečné práce
19.
Závěrečná práce je nekompletní
DP
Autor: Bc. Dominik Ferenci
Optimalizácia prevádzkových parametrov kovoobrábacích strojov
březen 2019
Zobrazení závěrečné práce
20.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Bc. Dominik Ferenci
Prevádzková bezpečnosť kovoobrábacích strojov
duben 2017
Zobrazení závěrečné práce
21.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Andrej Francisci
Hodnotenie techniky v systéme spracovania poľnohospodárskych odpadov
květen 2014
Zobrazení závěrečné práce
22.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Jozef Gosť
Vplyv zloženia vstupného substrátu na množstvo a kvalitu bioplynu
květen 2014
Zobrazení závěrečné práce
23.
Závěrečná práce je nekompletní
DP
Autor: Ing. Viktor Hanák
Možnosti využitia fytomasy z poľnohospodárskej výroby ako zdroja energie
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
24.Závěrečná práce je nekompletníBP
Autor: Tomáš Horniak
Technika pre výrobu priemyselných hnojív
květen 2016
Zobrazení závěrečné práce
25.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Matej Hudec
Hodnotenie bezpečnosti v drevoobrábacej dielni
duben 2017Zobrazení závěrečné práce
26.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Anna Hudecová
Metódy určovania spôsobilosti technických zariadení vo výrobných procesoch
duben 2018
Zobrazení závěrečné práce
27.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Ernest Hudik
Spôsobilosť výrobných zariadení
květen 2015
Zobrazení závěrečné práce
28.
Závěrečná práce je nekompletní
BP
Autor: Bc. Marek Chromík
Technika v technológiách pestovania plodín na energetické účely
květen 2015
Zobrazení závěrečné práce
29.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Bc. Marek Chromík
Technika v technológiách pestovania plodín na energetické účely
květen 2015
Zobrazení závěrečné práce
30.
Závěrečná práce je nekompletní
BP
Autor: Marián Chudáčik
Možnosti aplikácie tuhých a tekutých biopalív
duben 2016
Zobrazení závěrečné práce
31.
Závěrečná práce je nekompletní
BPAutor: Tomáš Jezso
Obnoviteľné zdroje energie
duben 2016
Zobrazení závěrečné práce
32.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DPAutor: Ing. Tibor Jókai
Uplatňovanie systémov nápravy a prevencie na zvýšenie bezpečnosti prevádzky vybraného podniku
květen 2016Zobrazení závěrečné práce
33.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBP
Autor: Ing. Peter Kišák
Environmentálne účinky techniky v systémoch obrábania pôdy
květen 2016Zobrazení závěrečné práce
34.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Peter Kišák
Hodnotenie kvality práce vybraných typov strojov na výrobu krmovín
duben 2018Zobrazení závěrečné práce
35.
Závěrečná práce je rozpracována
BP
Autor: Peter Kompan
Systém manažérstva kvality vo vybranej organizácii
březen 2021Zobrazení závěrečné práce
36.
Závěrečná práce je nekompletní
BP
Autor: Matúš Kováč
Prevádzková bezpečnosť technických zariadení v technológiách obrábania kovov
květen 2015
Zobrazení závěrečné práce
37.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Bc. Tomáš Koval
Informačné a riadiace systémy v poľnohospodárskej produkcii
březen 2019
Zobrazení závěrečné práce
38.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Tomáš Kövér
Analýza rizík vo výrobnej organizácii
duben 2018Zobrazení závěrečné práce
39.Závěrečná práce je nekompletní
BP
Autor: Matej Križan
Analýza vývojových trendov v konštrukcii komunálnej techniky
březen 2019Zobrazení závěrečné práce
40.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBP
Autor: Ing. Ján Kubica
Technika pre obrábanie pôdy z hľadiska požiadaviek presného poľnohospodárstva
květen 2016Zobrazení závěrečné práce
41.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Lukáš Lanča
Hodnotenie riadenia kvality výrobného procesu vybraného produktu
květen 2015
Zobrazení závěrečné práce
42.
Závěrečná práce je odevzdána
BPAutor: Matúš Lavo
Systém manažérstva kvality vo vybranej organizácii
duben 2020
Zobrazení závěrečné práce
43.Závěrečná práce je rozpracovánaBPAutor: Norbert Lengyel
Prevádzková bezpečnosť technických zariadení vo výrobných technológiách
březen 2021
Zobrazení závěrečné práce
44.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BPAutor: Bc. Martin Levický
Prostriedky a systémy merania čelných ozubených kolies
duben 2017
Zobrazení závěrečné práce
45.
Závěrečná práce je odevzdána
BP
Autor: Martin Lukáč
Analýza vývojových trendov v konštrukcii dopravných a manipulačných zariadení na dopravu zrnín
březen 2020Zobrazení závěrečné práce
46.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDP
Autor: Ing. Marek Martinec
Analýza bezpečnostných rizík vo vybranom podniku
duben 2017
Zobrazení závěrečné práce
47.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Patrik Martinec
Analýza bezpečnostných rizík vo vybranom podniku
duben 2019
Zobrazení závěrečné práce
48.
Závěrečná práce je nekompletní
DP
Autor: Ing. Tomáš Mikuška
Produkčná logistika a jej vplyv na kvalitu výsledného produktu
duben 2017
Zobrazení závěrečné práce
49.
Závěrečná práce je rozpracovánaDP
Autor: Bc. Marián Molnár
Ekonomická a environmentálna efektivita prevádzky bioplynovej stanice
březen 2021
Zobrazení závěrečné práce
50.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Marián Molnár
Inovačné prvky konštrukcie prevodovej sústavy vybraných traktorov
duben 2018
Zobrazení závěrečné práce
51.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Sandra Molnárová
Systém riadenia bezpečnosti vo vybranom podniku
květen 2016Zobrazení závěrečné práce
52.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DPAutor: Ing. Lukáš Mydliar
Analýza kvality práce vybraných rozstrekovačov v závislosti od vstupných parametrov
duben 2020Zobrazení závěrečné práce
53.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Vojtech Nemethy
Hodnotenie kvality práce linky pre výrobu kŕmnych zmesí
květen 2016
Zobrazení závěrečné práce
54.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Filip Nuota
Hodnotenie prevádzkových nákladov poľnohospodárskej techniky vo vybranom podniku
březen 2019
Zobrazení závěrečné práce
55.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BPAutor: Bc. Zdenko Ondrejčák
Technika na výrobu biopalív
duben 2015Zobrazení závěrečné práce
56.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Zoltán Ostranský
Hodnotenie technológií skladovania obilnín v obilných silách
duben 2015
Zobrazení závěrečné práce
57.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Marián Packa
Hodnotenie bezpečnostných rizík prevádzky technických systémov
květen 2016
Zobrazení závěrečné práce
58.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Lukáš Paulen
Hodnotenie bezpečnostných rizík prevádzky technických systémov
květen 2016Zobrazení závěrečné práce
59.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBP
Autor: Bc. Jakub Paulovič
Využitie a uskladnenie elektrickej energie vyrobenej z biomasy
březen 2019
Zobrazení závěrečné práce
60.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Bc. Maroš Petráš
Analýza vývojových trendov v konštrukcii dopravných a manipulačných zariadení na dopravu zrnín
březen 2019
Zobrazení závěrečné práce
61.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Radovan Petrík
Hodnotenie bezpečnostných rizík vo vybranom podniku
duben 2017
Zobrazení závěrečné práce
62.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Maroš Rusňák
Hodnotenie bezpečnostných rizík prevádzky technických zariadení pri spracovaní dreva
duben 2018
Zobrazení závěrečné práce
63.
Závěrečná práce je odevzdána
BP
Autor: Norbert Ružík
Systém manažérstva kvality vo vybranej organizácii
březen 2020
Zobrazení závěrečné práce
64.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Milan Sliacky
Hodnotenie spoľahlivosti prevádzky technických zariadení v závislosti od parametrov nastavenia a kvality výsledného produktu
květen 2015
Zobrazení závěrečné práce
65.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Lucia Slobodníková
Organizovaný pohyb techniky po poli a jeho vplyv na stav pôdy
duben 2014Zobrazení závěrečné práce
66.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Patrik Synák
Technika a technológie spájania obalových materiálov
duben 2018
Zobrazení závěrečné práce
67.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Patrik Synák
Technika a technológie spájania obalových materiálov
květen 2015
Zobrazení závěrečné práce
68.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DPAutor: Ing. Ľuboš Szabo
Hodnotenie vplyvu riadiacich systémov na efektívnosť pohybu poľnohospodárskej techniky
duben 2019
Zobrazení závěrečné práce
69.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Milan Šinkovič
Bezpečnosť obsluhy poľnohospodárskej techniky vo vzťahu k hlučnosti
květen 2020
Zobrazení závěrečné práce
70.
Závěrečná práce je rozpracována
DP
Autor: Bc. Andrej Škvarek
Možnosti využitia fytomasy z poľnohospodárskej výroby ako zdroja energie
březen 2020
Zobrazení závěrečné práce
71.
Závěrečná práce je nekompletní
DP
Autor: Bc. Matej Štefák
Spôsobilosť výrobných zariadení vo vybranej organizácii
duben 2018
Zobrazení závěrečné práce
72.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBP
Autor: Bc. Matej Štefák
Technika a technológie pre výrobu a spracovanie mlieka
duben 2016
Zobrazení závěrečné práce
73.Závěrečná práce je nekompletní
BP
Autor: Tomáš Švihel
Zariadenia na mechanickú predprípravu biomasy pred anaeróbnou fermentáciou
duben 2014Zobrazení závěrečné práce
74.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Jozef Tencer
Analýza trendov v konštrukcii techniky pre spracovanie poľnohospodárskych produktov
duben 2017
Zobrazení závěrečné práce
75.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Boris Török
Hodnotenie ekonomickej efektívnosti výroby poľných plodín na vybranom podniku
duben 2017
Zobrazení závěrečné práce
76.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Norbert Tóth
Analýza trendov a inovácií v doprave a manipulácii poľnohospodárskych produktov a ich pozberovom spracovaní
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
77.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Juraj Váhovský
Hodnotenie technológií obrábania pôdy
květen 2016
Zobrazení závěrečné práce
78.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Juraj Váhovský
Technická a technologická bezpečnosť prevádzkovania energetických zariadení
duben 2014Zobrazení závěrečné práce
79.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Mgr. Petra Vaňová
Hodnotenie rizík technických zariadení vo výrobnej organizácii
březen 2020
Zobrazení závěrečné práce
80.
Závěrečná práce je nekompletní
BP
Autor: Tomáš Vašák
Analýza trendov v konštrukcii techniky pre spracovanie poľnohospodárskych produktov
duben 2014
Zobrazení závěrečné práce
81.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Michal Vavrek
Možnosti spracovania a využitia poľnohospodárskych odpadov
duben 2017
Zobrazení závěrečné práce
82.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DPAutor: Ing. Viktor Vörös
Modernizácia a zhodnotenie kvality práce hlavného závlahového zariadenia
duben 2017Zobrazení závěrečné práce
83.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Peter Zrasták
Hodnotenie vplyvu systémov riadenia kvality vo vybranom podniku
květen 2016
Zobrazení závěrečné práce
84.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BPAutor: Ing. Peter Zrasták
Možnosti spracovania a využitia poľnohospodárskych odpadov
duben 2014
Zobrazení závěrečné práce
85.
Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Peter Zvalčák
Analýza vývojových trendov v konštrukcii dopravných a manipulačných zariadení na dopravu zrnín
březen 2019
Zobrazení závěrečné práce

Legenda (otevře/zavře se po kliknutí)
BP
Bakalářská práce
DP
Diplomová práce
DisP
Disertační práce
HabP
Habilitační práce
RigP
Rigorózní práce
TzDisP
Teze disertační práce
ZpMBA
Závěrečná MBA práce
ZP
Závěrečná práce
ZPicv
Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
ZPzs
Závěrečná práce - zahraniční studenti
Závěrečná práce je nekompletní
Závěrečná práce je nekompletní
Závěrečná práce nebyla úspěšně obhájena
Závěrečná práce nebyla úspěšně obhájena
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
Závěrečná práce je odevzdána
Závěrečná práce je odevzdána
Závěrečná práce je rozpracována
Závěrečná práce je rozpracována