Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Koloman Krištof, PhD.
Identifikační číslo: 247
Univerzitní e-mail: koloman.kristof [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     
Projekty     Publikace     Stáže     Vedené práce     

Následující seznam zobrazuje přehled vedených prací na SPU.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Rok odevzdání:
Typ práce:

Poř.StavTypZávěrečná práceDokdyPodrobnosti
1.Závěrečná práce je rozpracovánaBPAutor: Matej Bacho
Technická a technologická bezpečnosť prevádzkovania energetických zariadení
březen 2020Zobrazení závěrečné práce
2.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Patrik Bako
Systém manažérstva kvality vo vybranej organizácii
duben 2018Zobrazení závěrečné práce
3.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Bianka Behánová
Hodnotenie rizík technických zariadení vo výrobnej organizácii
květen 2016Zobrazení závěrečné práce
4.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Pavol Belančík
Hodnotenie vplyvu prvkov informačných a riadiacich systémov na efektívnosť výrobného procesu a kvalitu výsledného produktu
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
5.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Eva Buchová
Technické inovácie strojov pre predsejbové obrábanie pôdy
duben 2014Zobrazení závěrečné práce
6.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Ondrej Bulik
Inovačné prvky konštrukcie motorovej sústavy traktorov
duben 2018Zobrazení závěrečné práce
7.Závěrečná práce je rozpracovánaBPAutor: Ondrej Bulik
Inovačné prvky konštrukcie motorovej sústavy traktorov
březen 2020Zobrazení závěrečné práce
8.Závěrečná práce je rozpracovánaDPAutor: Bc. Peter Cesnek
Spôsobilosť výrobných zariadení vo vybranom podniku
březen 2020Zobrazení závěrečné práce
9.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Bc. Peter Cesnek
Technológie a technika vo výrobe energie z poľnohospodárskych produktov
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
10.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Peter Cesnek
Technológie a technika o výrobe energie z poľnohospodárskych produktov
duben 2017Zobrazení závěrečné práce
11.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Kristián Csuka
Technika pre výrobu priemyselných hnojív
duben 2016Zobrazení závěrečné práce
12.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Michal Černý
Hodnotenie techniky v procese pozberového spracovania poľnohospodárskych produktov
květen 2014Zobrazení závěrečné práce
13.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Roland Demovič
Technické a bezpečnostné zhodnotenie vybraného stavebného stroja na príklade manipulátorov
duben 2019Zobrazení závěrečné práce
14.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Bc. Adam Dobrovič
Technológie pestovania kukurice siatej na siláž
květen 2014Zobrazení závěrečné práce
15.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Adam Dobrovič
Technológie pestovania kukurice siatej na siláž
květen 2014Zobrazení závěrečné práce
16.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Lukáš Dzúr
Inovačné prvky konštrukcie obilných kombajnov
duben 2018Zobrazení závěrečné práce
17.Závěrečná práce je nekompletníDPAutor: Bc. Dominik Ferenci
Optimalizácia prevádzkových parametrov kovoobrábacích strojov
březen 2019Zobrazení závěrečné práce
18.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Dominik Ferenci
Prevádzková bezpečnosť kovoobrábacích strojov
duben 2017Zobrazení závěrečné práce
19.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Andrej Francisci
Hodnotenie techniky v systéme spracovania poľnohospodárskych odpadov
květen 2014Zobrazení závěrečné práce
20.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Jozef Gosť
Vplyv zloženia vstupného substrátu na množstvo a kvalitu bioplynu
květen 2014Zobrazení závěrečné práce
21.Závěrečná práce je nekompletníDPAutor: Ing. Viktor Hanák
Možnosti využitia fytomasy z poľnohospodárskej výroby ako zdroja energie
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
22.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Tomáš Horniak
Technika pre výrobu priemyselných hnojív
květen 2016Zobrazení závěrečné práce
23.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Matej Hudec
Hodnotenie bezpečnosti v drevoobrábacej dielni
duben 2017Zobrazení závěrečné práce
24.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Anna Hudecová
Metódy určovania spôsobilosti technických zariadení vo výrobných procesoch
duben 2018Zobrazení závěrečné práce
25.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Ernest Hudik
Spôsobilosť výrobných zariadení
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
26.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Bc. Marek Chromík
Technika v technológiách pestovania plodín na energetické účely
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
27.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Marek Chromík
Technika v technológiách pestovania plodín na energetické účely
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
28.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Marián Chudáčik
Možnosti aplikácie tuhých a tekutých biopalív
duben 2016Zobrazení závěrečné práce
29.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Tomáš Jezso
Obnoviteľné zdroje energie
duben 2016Zobrazení závěrečné práce
30.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Tibor Jókai
Uplatňovanie systémov nápravy a prevencie na zvýšenie bezpečnosti prevádzky vybraného podniku
květen 2016Zobrazení závěrečné práce
31.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Peter Kišák
Environmentálne účinky techniky v systémoch obrábania pôdy
květen 2016Zobrazení závěrečné práce
32.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Peter Kišák
Hodnotenie kvality práce vybraných typov strojov na výrobu krmovín
duben 2018Zobrazení závěrečné práce
33.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Matúš Kováč
Prevádzková bezpečnosť technických zariadení v technológiách obrábania kovov
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
34.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Tomáš Koval
Informačné a riadiace systémy v poľnohospodárskej produkcii
březen 2019Zobrazení závěrečné práce
35.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Tomáš Kövér
Analýza rizík vo výrobnej organizácii
duben 2018Zobrazení závěrečné práce
36.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Matej Križan
Analýza vývojových trendov v konštrukcii komunálnej techniky
březen 2019Zobrazení závěrečné práce
37.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Ján Kubica
Technika pre obrábanie pôdy z hľadiska požiadaviek presného poľnohospodárstva
květen 2016Zobrazení závěrečné práce
38.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Lukáš Lanča
Hodnotenie riadenia kvality výrobného procesu vybraného produktu
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
39.Závěrečná práce je rozpracovánaBPAutor: Mátuš Lavo
Systém manažérstva kvality vo vybranej organizácii
duben 2020Zobrazení závěrečné práce
40.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Martin Levický
Prostriedky a systémy merania čelných ozubených kolies
duben 2017Zobrazení závěrečné práce
41.Závěrečná práce je rozpracovánaBPAutor: Martin Lukáč
Analýza vývojových trendov v konštrukcii dopravných a manipulačných zariadení na dopravu zrnín
březen 2020Zobrazení závěrečné práce
42.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Marek Martinec
Analýza bezpečnostných rizík vo vybranom podniku
duben 2017Zobrazení závěrečné práce
43.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Patrik Martinec
Analýza bezpečnostných rizík vo vybranom podniku
duben 2019Zobrazení závěrečné práce
44.Závěrečná práce je nekompletníDPAutor: Ing. Tomáš Mikuška
Produkčná logistika a jej vplyv na kvalitu výsledného produktu
duben 2017Zobrazení závěrečné práce
45.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Marián Molnár
Inovačné prvky konštrukcie prevodovej sústavy vybraných traktorov
duben 2018Zobrazení závěrečné práce
46.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Sandra Molnárová
Systém riadenia bezpečnosti vo vybranom podniku
květen 2016Zobrazení závěrečné práce
47.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Vojtech Nemethy
Hodnotenie kvality práce linky pre výrobu kŕmnych zmesí
květen 2016Zobrazení závěrečné práce
48.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Filip Nuota
Hodnotenie prevádzkových nákladov poľnohospodárskej techniky vo vybranom podniku
březen 2019Zobrazení závěrečné práce
49.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Zdenko Ondrejčák
Technika na výrobu biopalív
duben 2015Zobrazení závěrečné práce
50.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Zoltán Ostranský
Hodnotenie technológií skladovania obilnín v obilných silách
duben 2015Zobrazení závěrečné práce
51.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Marián Packa
Hodnotenie bezpečnostných rizík prevádzky technických systémov
květen 2016Zobrazení závěrečné práce
52.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Lukáš Paulen
Hodnotenie bezpečnostných rizík prevádzky technických systémov
květen 2016Zobrazení závěrečné práce
53.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Jakub Paulovič
Využitie a uskladnenie elektrickej energie vyrobenej z biomasy
březen 2019Zobrazení závěrečné práce
54.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Maroš Petráš
Analýza vývojových trendov v konštrukcii dopravných a manipulačných zariadení na dopravu zrnín
březen 2019Zobrazení závěrečné práce
55.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Radovan Petrík
Hodnotenie bezpečnostných rizík vo vybranom podniku
duben 2017Zobrazení závěrečné práce
56.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Maroš Rusňák
Hodnotenie bezpečnostných rizík prevádzky technických zariadení pri spracovaní dreva
duben 2018Zobrazení závěrečné práce
57.Závěrečná práce je rozpracovánaBPAutor: Norbert Ružík
Systém manažérstva kvality vo vybranej organizácii
březen 2020Zobrazení závěrečné práce
58.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Milan Sliacky
Hodnotenie spoľahlivosti prevádzky technických zariadení v závislosti od parametrov nastavenia a kvality výsledného produktu
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
59.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Lucia Slobodníková
Organizovaný pohyb techniky po poli a jeho vplyv na stav pôdy
duben 2014Zobrazení závěrečné práce
60.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Patrik Synák
Technika a technológie spájania obalových materiálov
duben 2018Zobrazení závěrečné práce
61.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Patrik Synák
Technika a technológie spájania obalových materiálov
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
62.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Ľuboš Szabo
Hodnotenie vplyvu riadiacich systémov na efektívnosť pohybu poľnohospodárskej techniky
duben 2019Zobrazení závěrečné práce
63.Závěrečná práce je rozpracovánaDPAutor: Bc. Milan Šinkovič
Uplatňovanie systémov nápravy a prevencie na zvýšenie bezpečnosti prevádzky vybraného podnik
březen 2020Zobrazení závěrečné práce
64.Závěrečná práce je rozpracovánaDPAutor: Bc. Andrej Škvarek
Možnosti využitia fytomasy z poľnohospodárskej výroby ako zdroja energie
březen 2020Zobrazení závěrečné práce
65.Závěrečná práce je nekompletníDPAutor: Bc. Matej Štefák
Spôsobilosť výrobných zariadení vo vybranej organizácii
duben 2018Zobrazení závěrečné práce
66.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Matej Štefák
Technika a technológie pre výrobu a spracovanie mlieka
duben 2016Zobrazení závěrečné práce
67.Závěrečná práce je rozpracovánaDPAutor: Ing. Miroslav Števo
Hodnotenie vplyvu prvkov informačných a riadiacich systémov na efektívnosť pohybu poľnohospodárskej techniky
duben 2020Zobrazení závěrečné práce
68.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Tomáš Švihel
Zariadenia na mechanickú predprípravu biomasy pred anaeróbnou fermentáciou
duben 2014Zobrazení závěrečné práce
69.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Jozef Tencer
Analýza trendov v konštrukcii techniky pre spracovanie poľnohospodárskych produktov
duben 2017Zobrazení závěrečné práce
70.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Boris Török
Hodnotenie ekonomickej efektívnosti výroby poľných plodín na vybranom podniku
duben 2017Zobrazení závěrečné práce
71.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Norbert Tóth
Analýza trendov a inovácií v doprave a manipulácii poľnohospodárskych produktov a ich pozberovom spracovaní
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
72.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Juraj Váhovský
Hodnotenie technológií obrábania pôdy
květen 2016Zobrazení závěrečné práce
73.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Juraj Váhovský
Technická a technologická bezpečnosť prevádzkovania energetických zariadení
duben 2014Zobrazení závěrečné práce
74.Závěrečná práce je rozpracovánaDPAutor: Bc. Mgr. Petra Vaňová
Hodnotenie rizík technických zariadení vo výrobnej organizácii
březen 2020Zobrazení závěrečné práce
75.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Tomáš Vašák
Analýza trendov v konštrukcii techniky pre spracovanie poľnohospodárskych produktov
duben 2014Zobrazení závěrečné práce
76.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Michal Vavrek
Možnosti spracovania a využitia poľnohospodárskych odpadov
duben 2017Zobrazení závěrečné práce
77.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Viktor Vörös
Modernizácia a zhodnotenie kvality práce hlavného závlahového zariadenia
duben 2017Zobrazení závěrečné práce
78.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Peter Zrasták
Hodnotenie vplyvu systémov riadenia kvality vo vybranom podniku
květen 2016Zobrazení závěrečné práce
79.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Peter Zrasták
Možnosti spracovania a využitia poľnohospodárskych odpadov
duben 2014Zobrazení závěrečné práce
80.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Peter Zvalčák
Analýza vývojových trendov v konštrukcii dopravných a manipulačných zariadení na dopravu zrnín
březen 2019Zobrazení závěrečné práce

Legenda (otevře/zavře se po kliknutí)
BPBakalářská práce
DPDiplomová práce
DisPDisertační práce
HabPHabilitační práce
RigPRigorózní práce
TzDisPTeze disertační práce
ZpMBAZávěrečná MBA práce
ZPZávěrečná práce
ZPicvZávěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
ZPzsZávěrečná práce - zahraniční studenti
Závěrečná práce je nekompletníZávěrečná práce je nekompletní
Závěrečná práce nebyla úspěšně obhájenaZávěrečná práce nebyla úspěšně obhájena
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaZávěrečná práce byla úspěšně obhájena
Závěrečná práce je odevzdánaZávěrečná práce je odevzdána
Závěrečná práce je rozpracovánaZávěrečná práce je rozpracována