Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Koloman Krištof, PhD.
Identifikačné číslo: 247
Univerzitný e-mail: koloman.kristof [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Stáže     Vedené práce     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavTypZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Matej Bacho
Technická a technologická bezpečnosť prevádzkovania energetických zariadení
marec 2020Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Patrik Bako
Systém manažérstva kvality vo vybranej organizácii
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Bianka Behánová
Hodnotenie rizík technických zariadení vo výrobnej organizácii
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Pavol Belančík
Hodnotenie vplyvu prvkov informačných a riadiacich systémov na efektívnosť výrobného procesu a kvalitu výsledného produktu
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Eva Buchová
Technické inovácie strojov pre predsejbové obrábanie pôdy
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Ondrej Bulik
Inovačné prvky konštrukcie motorovej sústavy traktorov
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Peter Cesnek
Spôsobilosť výrobných zariadení vo vybranom podniku
marec 2020Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Bc. Peter Cesnek
Technológie a technika vo výrobe energie z poľnohospodárskych produktov
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Peter Cesnek
Technológie a technika o výrobe energie z poľnohospodárskych produktov
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Kristián Csuka
Technika pre výrobu priemyselných hnojív
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michal Černý
Hodnotenie techniky v procese pozberového spracovania poľnohospodárskych produktov
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Roland Demovič
Technické a bezpečnostné zhodnotenie vybraného stavebného stroja na príklade manipulátorov
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Bc. Adam Dobrovič
Technológie pestovania kukurice siatej na siláž
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Adam Dobrovič
Technológie pestovania kukurice siatej na siláž
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Lukáš Dzúr
Inovačné prvky konštrukcie obilných kombajnov
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Dominik Ferenci
Optimalizácia prevádzkových parametrov kovoobrábacích strojov
marec 2019Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Dominik Ferenci
Prevádzková bezpečnosť kovoobrábacích strojov
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Andrej Francisci
Hodnotenie techniky v systéme spracovania poľnohospodárskych odpadov
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jozef Gosť
Vplyv zloženia vstupného substrátu na množstvo a kvalitu bioplynu
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Ing. Viktor Hanák
Možnosti využitia fytomasy z poľnohospodárskej výroby ako zdroja energie
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Tomáš Horniak
Technika pre výrobu priemyselných hnojív
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Matej Hudec
Hodnotenie bezpečnosti v drevoobrábacej dielni
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Anna Hudecová
Metódy určovania spôsobilosti technických zariadení vo výrobných procesoch
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ernest Hudik
Spôsobilosť výrobných zariadení
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Bc. Marek Chromík
Technika v technológiách pestovania plodín na energetické účely
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Marek Chromík
Technika v technológiách pestovania plodín na energetické účely
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Marián Chudáčik
Možnosti aplikácie tuhých a tekutých biopalív
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Tomáš Jezso
Obnoviteľné zdroje energie
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tibor Jókai
Uplatňovanie systémov nápravy a prevencie na zvýšenie bezpečnosti prevádzky vybraného podniku
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Peter Kišák
Environmentálne účinky techniky v systémoch obrábania pôdy
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Kišák
Hodnotenie kvality práce vybraných typov strojov na výrobu krmovín
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Matúš Kováč
Prevádzková bezpečnosť technických zariadení v technológiách obrábania kovov
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
33.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Tomáš Koval
Informačné a riadiace systémy v poľnohospodárskej produkcii
marec 2019Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Kövér
Analýza rizík vo výrobnej organizácii
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
35.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Matej Križan
Analýza vývojových trendov v konštrukcii komunálnej techniky
marec 2019Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ján Kubica
Technika pre obrábanie pôdy z hľadiska požiadaviek presného poľnohospodárstva
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
37.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lukáš Lanča
Hodnotenie riadenia kvality výrobného procesu vybraného produktu
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
38.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Mátuš Lavo
Systém manažérstva kvality vo vybranej organizácii
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
39.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Martin Levický
Prostriedky a systémy merania čelných ozubených kolies
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
40.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Martin Lukáč
Analýza vývojových trendov v konštrukcii dopravných a manipulačných zariadení na dopravu zrnín
marec 2020Zobrazenie záverečnej práce
41.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marek Martinec
Analýza bezpečnostných rizík vo vybranom podniku
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
42.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Patrik Martinec
Analýza bezpečnostných rizík vo vybranom podniku
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
43.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Ing. Tomáš Mikuška
Produkčná logistika a jej vplyv na kvalitu výsledného produktu
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
44.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Marián Molnár
Inovačné prvky konštrukcie prevodovej sústavy vybraných traktorov
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
45.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Sandra Molnárová
Systém riadenia bezpečnosti vo vybranom podniku
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
46.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Vojtech Nemethy
Hodnotenie kvality práce linky pre výrobu kŕmnych zmesí
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
47.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Filip Nuota
Hodnotenie prevádzkových nákladov poľnohospodárskej techniky vo vybranom podniku
marec 2019Zobrazenie záverečnej práce
48.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Zdenko Ondrejčák
Technika na výrobu biopalív
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
49.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zoltán Ostranský
Hodnotenie technológií skladovania obilnín v obilných silách
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
50.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marián Packa
Hodnotenie bezpečnostných rizík prevádzky technických systémov
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
51.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lukáš Paulen
Hodnotenie bezpečnostných rizík prevádzky technických systémov
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
52.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Jakub Paulovič
Využitie a uskladnenie elektrickej energie vyrobenej z biomasy
marec 2019Zobrazenie záverečnej práce
53.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Maroš Petráš
Analýza vývojových trendov v konštrukcii dopravných a manipulačných zariadení na dopravu zrnín
marec 2019Zobrazenie záverečnej práce
54.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Radovan Petrík
Hodnotenie bezpečnostných rizík vo vybranom podniku
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
55.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Maroš Rusňák
Hodnotenie bezpečnostných rizík prevádzky technických zariadení pri spracovaní dreva
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
56.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Norbert Ružík
Systém manažérstva kvality vo vybranej organizácii
marec 2020Zobrazenie záverečnej práce
57.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Milan Sliacky
Hodnotenie spoľahlivosti prevádzky technických zariadení v závislosti od parametrov nastavenia a kvality výsledného produktu
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
58.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lucia Slobodníková
Organizovaný pohyb techniky po poli a jeho vplyv na stav pôdy
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
59.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Patrik Synák
Technika a technológie spájania obalových materiálov
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
60.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Patrik Synák
Technika a technológie spájania obalových materiálov
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
61.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ľuboš Szabo
Hodnotenie vplyvu riadiacich systémov na efektívnosť pohybu poľnohospodárskej techniky
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
62.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Milan Šinkovič
Uplatňovanie systémov nápravy a prevencie na zvýšenie bezpečnosti prevádzky vybraného podnik
marec 2020Zobrazenie záverečnej práce
63.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Andrej Škvarek
Možnosti využitia fytomasy z poľnohospodárskej výroby ako zdroja energie
marec 2020Zobrazenie záverečnej práce
64.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Matej Štefák
Spôsobilosť výrobných zariadení vo vybranej organizácii
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
65.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Matej Štefák
Technika a technológie pre výrobu a spracovanie mlieka
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
66.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Ing. Miroslav Števo
Hodnotenie vplyvu prvkov informačných a riadiacich systémov na efektívnosť pohybu poľnohospodárskej techniky
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
67.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Tomáš Švihel
Zariadenia na mechanickú predprípravu biomasy pred anaeróbnou fermentáciou
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
68.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jozef Tencer
Analýza trendov v konštrukcii techniky pre spracovanie poľnohospodárskych produktov
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
69.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Boris Török
Hodnotenie ekonomickej efektívnosti výroby poľných plodín na vybranom podniku
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
70.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Norbert Tóth
Analýza trendov a inovácií v doprave a manipulácii poľnohospodárskych produktov a ich pozberovom spracovaní
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
71.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Juraj Váhovský
Hodnotenie technológií obrábania pôdy
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
72.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Juraj Váhovský
Technická a technologická bezpečnosť prevádzkovania energetických zariadení
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
73.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Mgr. Petra Vaňová
Hodnotenie rizík technických zariadení vo výrobnej organizácii
marec 2020Zobrazenie záverečnej práce
74.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Tomáš Vašák
Analýza trendov v konštrukcii techniky pre spracovanie poľnohospodárskych produktov
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
75.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Michal Vavrek
Možnosti spracovania a využitia poľnohospodárskych odpadov
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
76.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Viktor Vörös
Modernizácia a zhodnotenie kvality práce hlavného závlahového zariadenia
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
77.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Zrasták
Hodnotenie vplyvu systémov riadenia kvality vo vybranom podniku
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
78.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Peter Zrasták
Možnosti spracovania a využitia poľnohospodárskych odpadov
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
79.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Peter Zvalčák
Analýza vývojových trendov v konštrukcii dopravných a manipulačných zariadení na dopravu zrnín
marec 2019Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DPDiplomová práca
DizPDizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná