Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Koloman Krištof, PhD.
Identifikačné číslo: 247
Univerzitný e-mail: koloman.kristof [at] uniag.sk
 

Kontakty     
     
     Záverečná práca     
     
Publikácie
     
Stáže
     
Vedené práce
     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.
Stav
Typ
Záverečná práca
Dokedy
Podrobnosti
1.Záverečná práca je odovzdaná
BP
Autor: Matej Bacho
Technická a technologická bezpečnosť prevádzkovania energetických zariadení
marec 2020
Zobrazenie záverečnej práce
2.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Patrik Bako
Systém manažérstva kvality vo vybranej organizácii
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Bianka Behánová
Hodnotenie rizík technických zariadení vo výrobnej organizácii
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
4.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Pavol Belančík
Hodnotenie vplyvu prvkov informačných a riadiacich systémov na efektívnosť výrobného procesu a kvalitu výsledného produktu
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
5.
Záverečná práca je rozpracovaná
DPAutor: Bc. Karol Bršťák
Zhodnotenie bezpečnostných charakteristík vybraného rýpadla traktorového typu
marec 2021
Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Eva Buchová
Technické inovácie strojov pre predsejbové obrábanie pôdy
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Ondrej Bulik
Inovačné prvky konštrukcie motorovej sústavy traktorov
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca je odovzdaná
BP
Autor: Ondrej Bulik
Inovačné prvky konštrukcie motorovej sústavy traktorov
marec 2020
Zobrazenie záverečnej práce
9.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Cesnek
Spôsobilosť výrobných zariadení vo vybranom podniku
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
10.
Záverečná práca je nekompletná
BPAutor: Ing. Peter Cesnek
Technológie a technika vo výrobe energie z poľnohospodárskych produktov
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Peter Cesnek
Technológie a technika o výrobe energie z poľnohospodárskych produktov
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
12.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Kristián Csuka
Technika pre výrobu priemyselných hnojív
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
13.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michal Černý
Hodnotenie techniky v procese pozberového spracovania poľnohospodárskych produktov
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
14.
Záverečná práca je rozpracovaná
DP
Autor: Bc. Patrik Čierny
Hodnotenie prevádzkových nákladov poľnohospodárskej techniky vo vybranom podniku
marec 2021
Zobrazenie záverečnej práce
15.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Roland Demovič
Technické a bezpečnostné zhodnotenie vybraného stavebného stroja na príklade manipulátorov
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
16.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Bc. Adam Dobrovič
Technológie pestovania kukurice siatej na siláž
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
17.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Adam Dobrovič
Technológie pestovania kukurice siatej na siláž
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
18.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Lukáš Dzúr
Inovačné prvky konštrukcie obilných kombajnov
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
19.
Záverečná práca je nekompletnáDP
Autor: Bc. Dominik Ferenci
Optimalizácia prevádzkových parametrov kovoobrábacích strojov
marec 2019
Zobrazenie záverečnej práce
20.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Bc. Dominik Ferenci
Prevádzková bezpečnosť kovoobrábacích strojov
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Andrej Francisci
Hodnotenie techniky v systéme spracovania poľnohospodárskych odpadov
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jozef Gosť
Vplyv zloženia vstupného substrátu na množstvo a kvalitu bioplynu
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
23.
Záverečná práca je nekompletná
DP
Autor: Ing. Viktor Hanák
Možnosti využitia fytomasy z poľnohospodárskej výroby ako zdroja energie
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Tomáš Horniak
Technika pre výrobu priemyselných hnojív
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
25.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Matej Hudec
Hodnotenie bezpečnosti v drevoobrábacej dielni
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
26.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Anna Hudecová
Metódy určovania spôsobilosti technických zariadení vo výrobných procesoch
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
27.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ernest Hudik
Spôsobilosť výrobných zariadení
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
28.
Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Bc. Marek Chromík
Technika v technológiách pestovania plodín na energetické účely
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
29.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Bc. Marek Chromík
Technika v technológiách pestovania plodín na energetické účely
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
30.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Marián Chudáčik
Možnosti aplikácie tuhých a tekutých biopalív
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
31.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Tomáš Jezso
Obnoviteľné zdroje energie
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
32.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tibor Jókai
Uplatňovanie systémov nápravy a prevencie na zvýšenie bezpečnosti prevádzky vybraného podniku
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
33.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Peter Kišák
Environmentálne účinky techniky v systémoch obrábania pôdy
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Peter Kišák
Hodnotenie kvality práce vybraných typov strojov na výrobu krmovín
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
35.
Záverečná práca je rozpracovaná
BP
Autor: Peter Kompan
Systém manažérstva kvality vo vybranej organizácii
marec 2021Zobrazenie záverečnej práce
36.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Matúš Kováč
Prevádzková bezpečnosť technických zariadení v technológiách obrábania kovov
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
37.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Tomáš Koval
Informačné a riadiace systémy v poľnohospodárskej produkcii
marec 2019
Zobrazenie záverečnej práce
38.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Tomáš Kövér
Analýza rizík vo výrobnej organizácii
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
39.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Matej Križan
Analýza vývojových trendov v konštrukcii komunálnej techniky
marec 2019
Zobrazenie záverečnej práce
40.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Ján Kubica
Technika pre obrábanie pôdy z hľadiska požiadaviek presného poľnohospodárstva
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
41.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Lukáš Lanča
Hodnotenie riadenia kvality výrobného procesu vybraného produktu
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
42.
Záverečná práca je odovzdaná
BP
Autor: Matúš Lavo
Systém manažérstva kvality vo vybranej organizácii
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
43.
Záverečná práca je rozpracovaná
BP
Autor: Norbert Lengyel
Prevádzková bezpečnosť technických zariadení vo výrobných technológiách
marec 2021
Zobrazenie záverečnej práce
44.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Bc. Martin Levický
Prostriedky a systémy merania čelných ozubených kolies
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
45.
Záverečná práca je odovzdaná
BPAutor: Martin Lukáč
Analýza vývojových trendov v konštrukcii dopravných a manipulačných zariadení na dopravu zrnín
marec 2020
Zobrazenie záverečnej práce
46.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Marek Martinec
Analýza bezpečnostných rizík vo vybranom podniku
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
47.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Patrik Martinec
Analýza bezpečnostných rizík vo vybranom podniku
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
48.
Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Ing. Tomáš Mikuška
Produkčná logistika a jej vplyv na kvalitu výsledného produktu
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
49.
Záverečná práca je rozpracovaná
DPAutor: Bc. Marián Molnár
Ekonomická a environmentálna efektivita prevádzky bioplynovej stanice
marec 2021
Zobrazenie záverečnej práce
50.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Bc. Marián Molnár
Inovačné prvky konštrukcie prevodovej sústavy vybraných traktorov
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
51.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Sandra Molnárová
Systém riadenia bezpečnosti vo vybranom podniku
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
52.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Lukáš Mydliar
Analýza kvality práce vybraných rozstrekovačov v závislosti od vstupných parametrov
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
53.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Vojtech Nemethy
Hodnotenie kvality práce linky pre výrobu kŕmnych zmesí
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
54.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Filip Nuota
Hodnotenie prevádzkových nákladov poľnohospodárskej techniky vo vybranom podniku
marec 2019
Zobrazenie záverečnej práce
55.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Zdenko Ondrejčák
Technika na výrobu biopalív
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
56.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zoltán Ostranský
Hodnotenie technológií skladovania obilnín v obilných silách
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
57.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Marián Packa
Hodnotenie bezpečnostných rizík prevádzky technických systémov
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
58.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Lukáš Paulen
Hodnotenie bezpečnostných rizík prevádzky technických systémov
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
59.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Bc. Jakub Paulovič
Využitie a uskladnenie elektrickej energie vyrobenej z biomasy
marec 2019
Zobrazenie záverečnej práce
60.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Maroš Petráš
Analýza vývojových trendov v konštrukcii dopravných a manipulačných zariadení na dopravu zrnín
marec 2019
Zobrazenie záverečnej práce
61.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Radovan Petrík
Hodnotenie bezpečnostných rizík vo vybranom podniku
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
62.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Maroš Rusňák
Hodnotenie bezpečnostných rizík prevádzky technických zariadení pri spracovaní dreva
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
63.
Záverečná práca je odovzdaná
BP
Autor: Norbert Ružík
Systém manažérstva kvality vo vybranej organizácii
marec 2020
Zobrazenie záverečnej práce
64.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Milan Sliacky
Hodnotenie spoľahlivosti prevádzky technických zariadení v závislosti od parametrov nastavenia a kvality výsledného produktu
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
65.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Lucia Slobodníková
Organizovaný pohyb techniky po poli a jeho vplyv na stav pôdy
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
66.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Patrik Synák
Technika a technológie spájania obalových materiálov
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
67.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Patrik Synák
Technika a technológie spájania obalových materiálov
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
68.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Ľuboš Szabo
Hodnotenie vplyvu riadiacich systémov na efektívnosť pohybu poľnohospodárskej techniky
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
69.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Milan Šinkovič
Bezpečnosť obsluhy poľnohospodárskej techniky vo vzťahu k hlučnosti
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
70.Záverečná práca je rozpracovaná
DP
Autor: Bc. Andrej Škvarek
Možnosti využitia fytomasy z poľnohospodárskej výroby ako zdroja energie
marec 2020Zobrazenie záverečnej práce
71.
Záverečná práca je nekompletná
DP
Autor: Bc. Matej Štefák
Spôsobilosť výrobných zariadení vo vybranej organizácii
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
72.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Matej Štefák
Technika a technológie pre výrobu a spracovanie mlieka
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
73.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Tomáš Švihel
Zariadenia na mechanickú predprípravu biomasy pred anaeróbnou fermentáciou
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
74.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Jozef Tencer
Analýza trendov v konštrukcii techniky pre spracovanie poľnohospodárskych produktov
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
75.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Boris Török
Hodnotenie ekonomickej efektívnosti výroby poľných plodín na vybranom podniku
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
76.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Norbert Tóth
Analýza trendov a inovácií v doprave a manipulácii poľnohospodárskych produktov a ich pozberovom spracovaní
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
77.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Juraj Váhovský
Hodnotenie technológií obrábania pôdy
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
78.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Juraj Váhovský
Technická a technologická bezpečnosť prevádzkovania energetických zariadení
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
79.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Mgr. Petra Vaňová
Hodnotenie rizík technických zariadení vo výrobnej organizácii
marec 2020Zobrazenie záverečnej práce
80.
Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Tomáš Vašák
Analýza trendov v konštrukcii techniky pre spracovanie poľnohospodárskych produktov
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
81.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Michal Vavrek
Možnosti spracovania a využitia poľnohospodárskych odpadov
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
82.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Viktor Vörös
Modernizácia a zhodnotenie kvality práce hlavného závlahového zariadenia
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
83.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Peter Zrasták
Hodnotenie vplyvu systémov riadenia kvality vo vybranom podniku
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
84.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Peter Zrasták
Možnosti spracovania a využitia poľnohospodárskych odpadov
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
85.
Záverečná práca je nekompletnáBP
Autor: Peter Zvalčák
Analýza vývojových trendov v konštrukcii dopravných a manipulačných zariadení na dopravu zrnín
marec 2019
Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BP
Bakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizP
Dizertačná práca
HabP
Habilitačná práca
RigP
Rigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzš
Záverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná