Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Koloman Krištof, PhD.
Identification number: 247
University e-mail: koloman.kristof [at] uniag.sk
 

Contacts     Graduate
     
     
Final thesis
     
     Publications     
     
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Dissertation thesis
Thesis title:To evaluate the environmental effects of machinery in the soil conservation systems
Written by (author): Ing. Koloman Krištof, PhD.
Department:
Thesis supervisor:
Opponent 1:
Opponent 2:
prof. Ing. Miroslav Kavka, DrSc.
Opponent 3:
Ing. Peter Miháľ, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Skúmanie environmentálnych účinkov techniky v systéme pôdoochranných technológií
Summary:
V systémoch pôdoochranných technológii sú zaradené rôzne druhy technológií spracovania pôdy. Tieto technológie sa vyznačujú rozdielnym pôsobením na pôdny environment. Keďže pôda a jej kondícia súčasne zodpovedá množstvu uvoľňovaného CO2 do ovzdušia je zrejmé, že spracovanie pôdy pravdepodobne má významný vplyv na množstvo uvoľňovaného CO2 do ovzdušia. V súčasnosti sa na trhu vyskytuje technika a technológia, ktorá svojimi parametrami má možnosti sa uplatniť ako konkrétna náhrada bežne stále používaným technikám a technológiám. Pôdoochranné technológie spracovania pôdy sa vyznačujú aj dobrým manažmentom pozberových zvyškov, pričom je tiež predpoklad, že množstvo pozberových zvyškov na povrchu pôdy má vplyv na uvoľňované množstvo emisií CO2 z pôdy do atmosféry. Cieľom dizertačnej práce je teda zistiť ako konkrétne spôsoby spracovania pôdy vplývajú na pôdu a tým aj na množstvo uvoľňovaných emisií CO2 z pôdy do atmosféry.
Key words:
spracovanie pôdy, pozberové zvyšky, emisie CO2, pôdoochranné technológie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited