Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Koloman Krištof, PhD.
Identifikačné číslo: 247
Univerzitný e-mail: koloman.kristof [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Stáže     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:Skúmanie environmentálnych účinkov techniky v systéme pôdoochranných technológií
Autor: Ing. Koloman Krištof, PhD.
Pracovisko: Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
Vedúci práce: prof. Ing. Ladislav Nozdrovický, PhD.
Oponent 1:doc. Ing. Milan Macák, Dr.
Oponent 2:prof. Ing. Miroslav Kavka, DrSc.
Oponent 3:Ing. Peter Miháľ, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Skúmanie environmentálnych účinkov techniky v systéme pôdoochranných technológií
Abstrakt:V systémoch pôdoochranných technológii sú zaradené rôzne druhy technológií spracovania pôdy. Tieto technológie sa vyznačujú rozdielnym pôsobením na pôdny environment. Keďže pôda a jej kondícia súčasne zodpovedá množstvu uvoľňovaného CO2 do ovzdušia je zrejmé, že spracovanie pôdy pravdepodobne má významný vplyv na množstvo uvoľňovaného CO2 do ovzdušia. V súčasnosti sa na trhu vyskytuje technika a technológia, ktorá svojimi parametrami má možnosti sa uplatniť ako konkrétna náhrada bežne stále používaným technikám a technológiám. Pôdoochranné technológie spracovania pôdy sa vyznačujú aj dobrým manažmentom pozberových zvyškov, pričom je tiež predpoklad, že množstvo pozberových zvyškov na povrchu pôdy má vplyv na uvoľňované množstvo emisií CO2 z pôdy do atmosféry. Cieľom dizertačnej práce je teda zistiť ako konkrétne spôsoby spracovania pôdy vplývajú na pôdu a tým aj na množstvo uvoľňovaných emisií CO2 z pôdy do atmosféry.
Kľúčové slová:spracovanie pôdy, pozberové zvyšky, emisie CO2, pôdoochranné technológie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene