Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Dagmar Dobiašová, PhD.
Identifikačné číslo: 24817
Univerzitný e-mail: dagmar.dobiasova [at] uniag.sk
 

     
Absolvent
     
     
     Publikácie
     

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KONDRLOVÁ, E. -- HORÁK, J. -- IGAZ, D. -- DOBIAŠOVÁ, D. The possibility of using digital images in assessment of plant canopy development and weed spread. In Acta horticulturae et regiotecturae. 20, 2 (2017), s. 35--39. ISSN 1335-2563.

Originálny názov:
The possibility of using digital images in assessment of plant canopy development and weed spread
Autor:
Ing. Elena Aydin, PhD. (25%)
doc. Ing. Ján Horák, PhD. (25%)
prof. Ing. Dušan Igaz, PhD. (25%)
Ing. Dagmar Dobiašová, PhD. (25%)
Pracovisko:
Katedra biometeorológie a hydrológie
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav
Druh publikácie:
článok v odbornom periodiku
Periodikum:
Acta horticulturae et regiotecturae
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník): 20
Číslo periodika v rámci zväzku: 2
Rok vydania:
2017
Od strany:
35
Do strany:
39
Počet strán:
5
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania:
tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie:
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: kukurica, buriny, digitálne meracie prístroje, rast rastlín
Rok uplatnenia:
2017
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
04.07.2020 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Acta horticulturae et regiotecturae. ISSN 1335-2563.

Originálny názov:
Acta horticulturae et regiotecturae
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie:
časopis
ISSN:
1335-2563
Štát vydavateľa:
Miesto vydania:
Vydavateľ:
Slovenská poľnohospodárska univerzita
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Posledná zmena:
04.07.2020 22:20 (Import dát z knižnice)