Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ján Csillag, PhD.
Identifikačné číslo: 25606
Univerzitný e-mail: jan.csillag [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra fyziky (TF)

Kontakty
     
Absolvent
     
     Záverečná práca     Projekty     
     
          Vedené práce
     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.
Stav
Záverečná práca
Podrobnosti
1.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Maroš Fischer
Vplyv rýchlosti otáčania sa vretena na viskozitu
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca je rozpracovaná
BP
Autor: Martin Lintner
Porovnanie reologických vlastností vybraných ekologických a minerálnych olejov
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michal Líška
Fyzikálne vlastnosti vybraných ekologických mazív
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
4.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Milan Líška
Vytvorenie webovej aplikácie fyzikálnych príkladov
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
5.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Michal Medek
Hodnotenie vybraných olejov fyzikálnymi metódami po servisných prehliadkach
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
6.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Peter Melenec
Návrh monitorovania teploty vzorky na viskozimetri DV2T fy Brookfield
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
7.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Patrik Paul
Analýza vplyvu teploty na vlastnosti vybraných mazív
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
8.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Adam Pokorný
Aplikácia na precvičovanie príkladov z matematiky
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Bc. Erik Slamka
Hodnotenie kvality vybraných ekologických olejov fyzikálnymi metódami
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
10.
Záverečná práca je nekompletná
DP
Autor: Mgr. Filip Strnisko
Analýza vplyvu teploty na vlastnosti vybraných mazív
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
11.
Záverečná práca je rozpracovaná
DP
Autor: Bc. Tomáš Szaszko
Vytvorenie aplikácie na vyhodnotenie merania viskozity na viskozimetri DV2T
apríl 2021
Zobrazenie záverečnej práce
12.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Bc. René Varga
Porovnanie fyzikálnych vlastností vybraných palív
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BP
Bakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizP
Dizertačná práca
HabP
Habilitačná práca
RigP
Rigorózna práca
TzDizP
Tézy dizertačnej práce
ZpMBA
Záverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicv
Záverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzš
Záverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná