Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ján Csillag, PhD.
Identifikačné číslo: 25606
Univerzitný e-mail: jan.csillag [at] uniag.sk
 
odborný asistent - Katedra fyziky (TF)

     
          Záverečná práca          
Publikácie
     
Stáže
     
     
Vedené práce     

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

BILČÍK, M. -- BOŽIKOVÁ, M. -- KOTOULEK, P. -- KIŠEV, M. -- CSILLAG, J. -- PETROVIĆ, A. Comparison of the annual power balance of photovoltaic modules = Poredenje godišnjeg uravnoteženja snage fotonaponskih modula. In Journal on processing and energy in agriculture. 24, 1 (2020), s. 18--21. ISSN 1450-5029.

Originálny názov: Comparison of the annual power balance of photovoltaic modules = Poredenje godišnjeg uravnoteženja snage fotonaponskih modula
Autor:
Pracovisko:
Katedra fyziky
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky
Druh publikácie:
článok v odbornom periodiku
Periodikum:
Journal on processing and energy in agriculture
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník):
24
Číslo periodika v rámci zväzku:
1
Rok vydania:
2020
Od strany:
18
Do strany: 21
Počet strán:
4
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania:
tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie:
ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: fotovoltaické články, obnoviteľné energetické zdroje, obnoviteľná energia, solárna energia
Rok uplatnenia:
2020
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
11.07.2020 22:21 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Journal on processing and energy in agriculture. ISSN 1450-5029.

Originálny názov:
Journal on processing and energy in agriculture
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie:
časopis
ISSN: 1450-5029
Štát vydavateľa:
Miesto vydania:
Vydavateľ:
Nacionalno društvo za procesnu tehniku i eneregetiku u poljoprivredi
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Posledná zmena: 11.07.2020 22:21 (Import dát z knižnice)