Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Tomáš Slanina, PhD.
Identifikačné číslo: 26194
Univerzitný e-mail: tomas.slanina [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra fyziológie živočíchov (FBP)

     
Absolvent
     
     
Záverečná práca
     
Projekty     
Publikácie     
     
     
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Dizertačná práca
Názov práce:
Aditívne látky ovplyvňujúce motilitu spermií moriakov in vitro
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce: prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc.
Oponent 1:prof. Ing. Juraj Mlynek, CSc.
Oponent 2:
Oponent 3:
doc. MVDr. Eva Petrovová, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Aditívne látky ovplyvňujúce motilitu spermií moriakov in vitro
Abstrakt:
Cieľom dizertačnej práce bolo analyzovať vplyv vybraných aditívnych látok, s potenciálne stimulačnými účinkami na pohyblivosť spermií moriakov (Meleagris gallopavo), počas ich kultivácie v podmienkach in vitro. Konkrétne išlo o analýzu vplyvu trehalózy, fruktózy, kofeínu a taurínu, ktoré sa v rozdielnych koncentráciách pridávali do fyziologického roztoku ako kultivačného média. Primárnym cieľom bolo na základe dosiahnutých výsledkov, využitím vhodnej kombinácii látok, zostaviť nový semenný extender využiteľný v praxi. Jednotlivé parametre pohyblivosti, analyzované pomocou CASA systému (Computer Assisted Semen Analyzer), boli sledované pri teplote 5°C a 41°C v rozdielnych časových úsekoch. Nami sledované najvyššie koncentrácie trehalózy (10 mg.ml--1) a fruktózy (20 mg.ml--1) vykazovali vyrovnané hodnoty v porovnaní s kontrolnou vzorkou (bez prídavku príslušného aditíva), pričom nižšie koncentrácie trehalózy (5; 2,5; 1,25 mg.ml--1) a fruktózy (5; 10; 15 mg.ml--1) mali na jednotlivé parametre pohyblivosti spermií moriakov negatívny účinok. Preukazne (p<0,01, p<0,001) vyššie hodnoty pohyblivosti a progresívnej pohyblivosti spermií v porovnaní s kontrolnou vzorkou, boli detegované pri teplote kultivácie 5°C u vzoriek s pridaním kofeínu v koncentrácii od 0,15625 mg.ml-1 do 7,5 mg.ml-1. Pri teplote kultivácie 41°C sa pozitívny účinok kofeínu prejavil len v počiatočných časoch kultivácie (0 a 1 h.). Koncentrácie taurínu vyššie ako 10 mg.ml-1 pôsobili na pohyblivosť spermií negatívne. Preukazne stimulačný účinok taurínu bol zistený vo vzorkách obsahujúcich taurín o koncentrácii 7,5; 5 a 2,5 mg.ml-1. Po dosiahnutí priebežných výsledkov sme zostavili tri semenné extendery: SMM Active 1, SMM Active 2, SMM Active 3. Pri kultivačnej teplote 5°C sme vo všetkých troch extenderoch zaznamenali signifikantne vyššie hodnoty všetkých 13-tich CASA parametrov pohyblivosti spermií moriakov a to od času 1 do 6 h. in vitro kultivácie. Po 24 hodinovej kultivácii preukazne vyššie hodnoty oproti kontrole boli namerané v riedidle SMM Active 3. Na záver môžeme skonštatovať, že sa nám úspešne podarilo navrhnúť nové semenné extendery, ktoré nielen udržiavajú pohyblivosť spermií počas krátkodobého in vitro skladovania, ale ich aj stimulujú.
Kľúčové slová:
moriak, spermie, pohyblivosť, CASA, trehalóza, fruktóza, kofeín, taurín

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene