Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ján Kosiba, PhD.
Identifikačné číslo: 271
Univerzitný e-mail: jan.kosiba [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra dopravy a manipulácie (TF)
dekanát - centrum - Technická fakulta

     
     
     
Záverečná práca
     
     
     
Orgány     Vedené práce
     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.
Stav
Záverečná prácaDokedy
Podrobnosti
1.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Šimon Bafrnec
Degeneračné procesy olejovej náplne v hydraulickom obvode
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
2.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Šimon Bafrnec
Nehodovosť na železničných priecestiach
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
3.
Záverečná práca je odovzdaná
BP
Autor: Gabriel Bencsík
Analýza opotrebenia častí turba vybraného vozidla
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
4.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Patrik Bršel
Návrh systému pre overovanie prietokových charakteristík hydrogenerátorov poľnohospodárskych traktorov
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
5.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Tomáš Bršel
Využitie dopravy vo vybranom mestskom sídle
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Libor Bučko
Laboratórne skúšky piestového regulačného hydrogenerátora
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
7.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Libor Bučko
Stanovenie metodiky zisťovania a vyhodnocovania činnosti hydraulických obvodov poľnohospodárskych traktorov
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
8.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michaela Depešová
Racionalizácia verejnej dopravy na vybraných dopravných úsekoch
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
9.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Tomáš Ďurina
Overovanie charakteristík činnosti hydraulických obvodov poľnohospodárskych traktorov
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
10.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Juraj Gális
Regulácia hydraulických systémov poľnohospodárskych traktorov
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
11.
Záverečná práca je nekompletná
DP
Autor: Ing. Lukáš Gedaj
Degeneračné procesy hydraulických kvapalín pri ich aplikácii v mobilných strojoch
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
12.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Roman Harmanovský
Dopravné napojenie mesta Nitra s mestskými sídlami v Nitrianskom samosprávnom kraji
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
13.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Zdenko Harušťák
Vývojové trendy konštrukcie prostriedkov hromadnej dopravy z pohľadu cestujúcich
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
14.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Kristián Határ
Hodnotenie parametrov činnosti hydrogenerátora počas laboratórnej skúšky
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Jozef Hepner
Výkonové charakteristiky činnosti spaľovacieho motora
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
16.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Erik Holub
Stanovenie účinnosti hydrostatických prevodoviek
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
17.
Záverečná práca je nekompletná
DP
Autor: Bc. Miroslav Hrnčiar
Trendy konštrukcie brzdových súčastí traktorových vlečiek
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Miroslav Hrnčiar
Využitie poľnohospodárskych traktorov na dopravu
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Miroslav Huba
Alternatívne pohony poľnohospodárskych traktorov
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
20.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Miroslav Huba
Konštrukčný návrh spaľovacieho motora
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
21.
Záverečná práca je rozpracovanáDP
Autor: Bc. Marián Chovanec
Prevádzkové parametre vozidiel na elektrický pohon
máj 2021
Zobrazenie záverečnej práce
22.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Bc. Ádám Katona
Overovanie technického stavu hydraulického obvodu manipulačnej techniky
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca je rozpracovaná
DP
Autor: Bc. Ádám Katona
Prevádzkové zhodnotenie činnosti hydraulického obvodu
máj 2021
Zobrazenie záverečnej práce
24.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Bc. Jakub Kohút
Laboratórna skúška činnosti hydrogenerátora
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
25.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Jakub Kohút
Laboratórna skúška činnosti hydrogenerátora
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Matej Kohút
Laboratórne vyhodnocovanie kvalitatívnych vlastností hydraulických kvapalín
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
27.
Záverečná práca je nekompletná
BPAutor: Bc. Matej Kohút
Laboratórne vyhodnocovanie kvalitatívnych vlastností hydraulických kvapalín
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
28.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Marek Kollár
Modernizácia kotla K6 z hľadiska zmeny manipulácie materiálu
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
29.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Denis Lacina
Vplyv emisných noriem na konštrukciu spaľovacieho motora a motorového vozidla
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
30.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Matej Lisický
Teoretický a konštrukčný návrh pásových dopravníkov
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
31.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Norbert Lukács
Porovnávacie parametre diferenciálnych prevodoviek
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
32.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Norbert Lukács
Výskum vplyvu zmeny záťažových charakteristík na činnosť zubového hydrogenerátora
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
33.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marián Martiš
Záťažové charakteristiky hydraulických obvodov poľnohospodárskych traktorov
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Vladimír Maťašeje
Teoretický rozbor využívania zdvíhacích strojov
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
35.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jozef Maťašovský
Analýza dopravného napojenia mesta Nitra s vybranými mestskými sídlami
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca je nekompletná
DP
Autor: Bc. Tomáš Maxian
Návrh na racionalizáciu verejnej dopravy na vybraných dopravných úsekoch
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
37.
Záverečná práca je rozpracovaná
BP
Autor: Michal Ment
Využitie manipulačnej techniky vo vybranom poľnohospodárskom podniku
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
38.Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Michal Ment
Využitie manipulačnej techniky vo vybranom poľnohospodárskom podniku
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
39.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Milan Mika
Interakcia prímestskej dopravy s mestskou dopravou v meste Nitra
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
40.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Alexander Milo
Systémy pohonov vozidiel na pohon LPG
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
41.
Záverečná práca je nekompletnáBP
Autor: Martin Mrázik
Možnosti využitia hybridných pohonov v osobnej doprave
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
42.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Tomáš Murančík
Analýza využívania motorových palív na Slovensku
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
43.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Tomáš Murančík
Laboratórne skúšky hydrogenerátora v závislosti na rôznych skúšobných podmienkach
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
44.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jozef Nosian
Konštrukčný návrh hydraulického zariadenia pre overovanie charakteristík činnosti hydrogenerátora
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
45.Záverečná práca je rozpracovaná
DP
Autor: Bc. Ádám Paraszti
Prevádzkové parametre vozidiel na hybridný pohon
máj 2021
Zobrazenie záverečnej práce
46.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. JUDr. Martin Pasulkáš
Návrh organizácie prímestskej dopravy v meste Nitra
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
47.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martin Paumer
Možnosti overovania prietokových charakteristík hydrogenerátorov
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
48.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Martin Paumer
Štatistika výsledkov STK a EK kontrolovaných vozidiel vybavených zážihovým motorom na vybranom pracovisku
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
49.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Miroslava Ráceková
Analýza činnosti hydraulických obvodov mobilnej techniky
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
50.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Miroslava Ráceková
Využitie hydromechanických prevodoviek v poľnohospodárskych traktoroch
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
51.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. František Synák
Vzduchotlakové brzdové systémy vozidiel
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
52.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Peter Szlávik
Hybridné pohony v osobnej doprave
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
53.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jozef Švec
Charakteristika činnosti a využívania manipulačných zariadení v železničnej prevádzke
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
54.
Záverečná práca je odovzdaná
BP
Autor: Tibor Tarics
Výroba tvárniacej matrice postupového nástroja pre lisovanie tvarového plechového dielu auta
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
55.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Peter Tóth
Hodnotiace ukazovatele elektromobilov
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
56.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Juraj Trgiňa
Možnosti využitia hybridných pohonov v osobnej doprave
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
57.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Bc. Juraj Trgiňa
Možnosti využitia hybridných pohonov v osobnej doprave
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
58.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Michal Vánik
Konštrukčný návrh dopravníkového systému
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
59.
Záverečná práca je rozpracovaná
DP
Autor: Bc. Michal Vánik
Riadiaci obvod dopravníkového systému
máj 2021
Zobrazenie záverečnej práce
60.
Záverečná práca je odovzdaná
BP
Autor: Milan Vrábel
Konštrukčný návrh terénneho vozidla
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
61.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martin Vrbiak
Využitie zberových vozov komunálneho odpadu s rôznym konštrukčným ústrojenstvom
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
62.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Matej Zajíček
Stanovenie účinnosti diferenciálneho prevodu
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
63.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Peter Žák
Exploatácia poľnohospodárskych traktorov vo vybranom podniku
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
64.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Peter Žák
Využitie GPS pri monitorovaní manipulačnej techniky v poľnohospodárskom podniku
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BP
Bakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizP
Dizertačná práca
HabP
Habilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizP
Tézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicv
Záverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzš
Záverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná