Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ján Kosiba, PhD.
Identifikačné číslo: 271
Univerzitný e-mail: jan.kosiba [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra dopravy a manipulácie (TF)
dekanát - centrum - Technická fakulta
Prodekan - Technická fakulta

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavTypZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Šimon Bafrnec
Degeneračné procesy olejovej náplne v hydraulickom obvode
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Šimon Bafrnec
Nehodovosť na železničných priecestiach
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Gabriel Bencsík
Analýza opotrebenia častí turba vybraného vozidla
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Patrik Bršel
Návrh systému pre overovanie prietokových charakteristík hydrogenerátorov poľnohospodárskych traktorov
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Tomáš Bršel
Využitie dopravy vo vybranom mestskom sídle
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Libor Bučko
Laboratórne skúšky piestového regulačného hydrogenerátora
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Libor Bučko
Stanovenie metodiky zisťovania a vyhodnocovania činnosti hydraulických obvodov poľnohospodárskych traktorov
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michaela Depešová
Racionalizácia verejnej dopravy na vybraných dopravných úsekoch
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Ďurina
Overovanie charakteristík činnosti hydraulických obvodov poľnohospodárskych traktorov
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Juraj Gális
Regulácia hydraulických systémov poľnohospodárskych traktorov
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Ing. Lukáš Gedaj
Degeneračné procesy hydraulických kvapalín pri ich aplikácii v mobilných strojoch
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Roman Harmanovský
Dopravné napojenie mesta Nitra s mestskými sídlami v Nitrianskom samosprávnom kraji
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zdenko Harušťák
Vývojové trendy konštrukcie prostriedkov hromadnej dopravy z pohľadu cestujúcich
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Kristián Határ
Hodnotenie parametrov činnosti hydrogenerátora počas laboratórnej skúšky
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jozef Hepner
Výkonové charakteristiky činnosti spaľovacieho motora
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Erik Holub
Stanovenie účinnosti hydrostatických prevodoviek
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Miroslav Hrnčiar
Trendy konštrukcie brzdových súčastí traktorových vlečiek
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Miroslav Hrnčiar
Využitie poľnohospodárskych traktorov na dopravu
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Miroslav Huba
Alternatívne pohony poľnohospodárskych traktorov
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Miroslav Huba
Konštrukčný návrh spaľovacieho motora
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Ádám Katona
Overovanie technického stavu hydraulického obvodu manipulačnej techniky
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Jakub Kohút
Laboratórna skúška činnosti hydrogenerátora
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Bc. Jakub Kohút
Laboratórna skúška činnosti hydrogenerátora
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Bc. Matej Kohút
Laboratórne vyhodnocovanie kvalitatívnych vlastností hydraulických kvapalín
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Matej Kohút
Laboratórne vyhodnocovanie kvalitatívnych vlastností hydraulických kvapalín
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marek Kollár
Modernizácia kotla K6 z hľadiska zmeny manipulácie materiálu
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Denis Lacina
Vplyv emisných noriem na konštrukciu spaľovacieho motora a motorového vozidla
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Matej Lisický
Teoretický a konštrukčný návrh pásových dopravníkov
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Norbert Lukács
Porovnávacie parametre diferenciálnych prevodoviek
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Norbert Lukács
Výskum vplyvu zmeny záťažových charakteristík na činnosť zubového hydrogenerátora
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marián Martiš
Záťažové charakteristiky hydraulických obvodov poľnohospodárskych traktorov
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Vladimír Maťašeje
Teoretický rozbor využívania zdvíhacích strojov
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
33.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jozef Maťašovský
Analýza dopravného napojenia mesta Nitra s vybranými mestskými sídlami
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Tomáš Maxian
Návrh na racionalizáciu verejnej dopravy na vybraných dopravných úsekoch
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
35.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Michal Ment
Využitie manipulačnej techniky vo vybranom poľnohospodárskom podniku
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Michal Ment
Využitie manipulačnej techniky vo vybranom poľnohospodárskom podniku
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
37.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Milan Mika
Interakcia prímestskej dopravy s mestskou dopravou v meste Nitra
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
38.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Alexander Milo
Systémy pohonov vozidiel na pohon LPG
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
39.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Martin Mrázik
Možnosti využitia hybridných pohonov v osobnej doprave
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
40.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Tomáš Murančík
Analýza využívania motorových palív na Slovensku
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
41.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Murančík
Laboratórne skúšky hydrogenerátora v závislosti na rôznych skúšobných podmienkach
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
42.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jozef Nosian
Konštrukčný návrh hydraulického zariadenia pre overovanie charakteristík činnosti hydrogenerátora
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
43.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. JUDr. Martin Pasulkáš
Návrh organizácie prímestskej dopravy v meste Nitra
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
44.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martin Paumer
Možnosti overovania prietokových charakteristík hydrogenerátorov
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
45.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Paumer
Štatistika výsledkov STK a EK kontrolovaných vozidiel vybavených zážihovým motorom na vybranom pracovisku
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
46.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Miroslava Ráceková
Analýza činnosti hydraulických obvodov mobilnej techniky
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
47.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Miroslava Ráceková
Využitie hydromechanických prevodoviek v poľnohospodárskych traktoroch
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
48.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. František Synák
Vzduchotlakové brzdové systémy vozidiel
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
49.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Peter Szlávik
Hybridné pohony v osobnej doprave
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
50.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jozef Švec
Charakteristika činnosti a využívania manipulačných zariadení v železničnej prevádzke
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
51.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Tibor Tarics
Výroba tvárniacej matrice postupového nástroja pre lisovanie tvarového plechového dielu auta
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
52.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Peter Tóth
Hodnotiace ukazovatele elektromobilov
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
53.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Juraj Trgiňa
Možnosti využitia hybridných pohonov v osobnej doprave
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
54.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Bc. Juraj Trgiňa
Možnosti využitia hybridných pohonov v osobnej doprave
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
55.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Michal Vánik
Konštrukčný návrh dopravníkového systému
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
56.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Milan Vrábel
Konštrukčný návrh terénneho vozidla
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
57.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Vrbiak
Využitie zberových vozov komunálneho odpadu s rôznym konštrukčným ústrojenstvom
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
58.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Matej Zajíček
Stanovenie účinnosti diferenciálneho prevodu
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
59.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Zubčák
Vypracovanie testovacích metód kontajnerov na voľne ložené látky (BK1 a BK2) na prepravu nebezpečných vecí v multimodálnej doprave podľa medzinárodných predpisov ADR, RID, ADN a IMDG CODE
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
60.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Ing. Tomáš Zubčák
Vypracovanie testovacích metód kontajnerov na voľne ložené látky (BK1 a BK2) na prepravu nebezpečných vecí v multimodálnej doprave podľa medzinárodných predpisov ADR, RID, ADN a IMDG CODE
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
61.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Peter Žák
Exploatácia poľnohospodárskych traktorov vo vybranom podniku
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
62.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Žák
Využitie GPS pri monitorovaní manipulačnej techniky v poľnohospodárskom podniku
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DPDiplomová práca
DizPDizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná