Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ján Kosiba, PhD.
Identification number: 271
University e-mail: jan.kosiba [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Transport and Handling (TF)
dekanát - centrum - Faculty of Engineering
Vice-dean - Faculty of Engineering

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Year:
Order by:

The selected person is an author of the following publications.

Ord.PublicationsCode KPČDescription KPČYearDetails
1.Construction of a hydraulic device to verify the operation of hydrostatic transducers
Nosian, Jozef -- Kučera, Marián -- Kosiba, Ján -- Kuchar, Peter
Construction of a hydraulic device to verify the operation of hydrostatic transducers.  In ICYS 2019. Nitra : Slovak University of Agriculture. (2019), p. 143--150. ISBN 978-80-552-2003-1.
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Details
2.Degradácia oleja mokrými brzdami
Kosiba, Ján -- Žikla, Anton
Degradácia oleja mokrými brzdami. In MOT´or. 16, 9 (2019), p. 100--102. ISSN 1336-4200.
BDFOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
3.Ekonomika závisí aj od spotreby a ceny paliva
Kosiba, Ján -- Žikla, Anton
Ekonomika závisí aj od spotreby a ceny paliva. In Roľnícke noviny. 90, 5 (2019), p. 11--12. ISBN 0231– 6617.
BDFOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
4.Elektronické systémy v traktoroch
Kosiba, Ján
Elektronické systémy v traktoroch. In Moderná mechanizácia v poľnohospodárstve. 22, 2 (2019), p. 18--22. ISSN 1335-6178.
BDFOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
5.Limitované a nelimitované emisie v procese spaľovania alternatívnych palív
Kosiba, Ján -- Uhrinová, Daniela
Limitované a nelimitované emisie v procese spaľovania alternatívnych palív. In Moderná mechanizácia v poľnohospodárstve. 22, 1 (2019), p. 16--18. ISSN 1335-6178.
BDFOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
6.Najnovšie trendy v poľnohospodárstve, v strojárstve a v odpadovom hospodárstve
Kosiba, Ján -- Adamovský, František -- Kósa, Patrik -- Kišev, Marián
Najnovšie trendy v poľnohospodárstve, v strojárstve a v odpadovom hospodárstve. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. ISBN 978-80-552-1992-9.
2019Details
7.Preplňovanie vznetových motorov
Kosiba, Ján
Preplňovanie vznetových motorov. In Moderná mechanizácia v poľnohospodárstve. 22, 4 (2019), p. 18--20. ISSN 1335-6178.
BDFOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
8.Progresívne brzdy, ale problematické
Kosiba, Ján -- Žikla, Anton
Progresívne brzdy, ale problematické. In Moderná mechanizácia v poľnohospodárstve. 22, 8 (2019), p. 16--17. ISSN 1335-6178.
BDFOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
9.Univerzálnosť trojbodového závesu traktora
Kosiba, Ján
Univerzálnosť trojbodového závesu traktora. In Roľnícke noviny. 90, 16 (2019), p. 15. ISBN 0231– 6617.
BDFOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
10.Vplyv paliva na emisie
Kosiba, Ján -- Uhrinová, Daniela
Vplyv paliva na emisie. In MOT'or. 28, 1 (2019), p. 58--59. ISSN 1210-2083.
BDFOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
11.Vyberáme traktor podľa ťahového výkonu
Žikla, Anton -- Kosiba, Ján
Vyberáme traktor podľa ťahového výkonu. In Roľnícke noviny. 90, 12 (2019), p. 13--14. ISBN 0231– 6617.
BDFOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
12.Zariadenie na testovanie hydraulického okruhu pracovnej hydrauliky strojov: patentový spis č. 288693 : dátum sprístupnenia patentu 8.7.2019
Jablonický, Juraj -- Kosiba, Ján -- Hujo, Ľubomír -- Tkáč, Zdenko -- Cviklovič, Vladimír -- Kožuch, Peter
Zariadenie na testovanie hydraulického okruhu pracovnej hydrauliky strojov: patentový spis č. 288693 : dátum sprístupnenia patentu 8.7.2019. JABLONICKÝ, J. -- KOSIBA, J. -- HUJO, Ľ. -- TKÁČ, Z. -- CVIKLOVIČ, V. -- KOŽUCH, P.
AGJAutorské osvedčenia, patenty, objavy2019Details
13.Zvýšenie výkonu traktorového motora
Kosiba, Ján
Zvýšenie výkonu traktorového motora. In Roľnícke noviny. 90, 1 (2019), p. 15. ISBN 0231– 6617.
BDFOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Details

Use the following button to export the list of publications to a format suitable for Excel.