Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ondrej Takáč, PhD.
Identifikačné číslo: 274
Univerzitný e-mail: qtakac [at] is.uniag.sk
 
Externý spolupracovník - Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)

Kontakty     Absolvent     Záverečná práca     Projekty     Publikácie     

Rok:
Zoraďovať podľa:

Vybraná osoba je autorom nasledujúcich publikácií.

Por.PublikácieKód KPČPopis KPČRokPodrobnosti
1.Evaluation of water deficiency of soil: Príspevok o nedostatku vody v pôde
Takáč, Ondrej -- Kiedrowicz, Marek -- Nagy, Ľubomír
Evaluation of water deficiency of soil: Príspevok o nedostatku vody v pôde.  In XIV. medzinárodná vedecká konferencia mladých 2012 : konaná pod záštitou rektora Technickej univerzity vo Zvolene prof. Ing. Rudolfa Kropila, CSc.a dekana Fakulty environmentálnej a výrobnej techniky doc. Ing. Mariána Kučeru, PhD. pri príležitosti 250. výročia vysokoškolského technického štúdia na Slovensku, 205. výročia vysokoškolského lesníckeho štúdia na Slovensku, 60. výročia založenia Vysokej školy lesníckej a drevárskej, 11. - 12. jún 2012, Zvolen, Slovenská republika = The international conference of young scientists 2012 : held under the patronage of rector of the Technical university in Zvolen prof. Ing. Rudolfa Kropila, CSc. and dean of Faculty of environmental and manufacturing technology doc. Ing. Mariána Kučeru, PhD. at the occasion of 250th jubilee of academic technical study in Slovakia, 205th jubilee of academic forestry study in Slovakia, 60th jubilee of the University of forestry and wood technology, June 11th - 12th 2012, Zvolen, Slovak Republic. Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene. (2012), s. 283--286. ISBN 978-80-228-2342-5.
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2012Podrobnosti
2.Exact navigation of small agricultural mobile robots with the utilization of laser ray
Takáč, Ondrej -- Tomášik, Lukáš -- Hrubý, Dušan -- Palková, Zuzana
Exact navigation of small agricultural mobile robots with the utilization of laser ray. In Scientific papers. Management, economic engineering in agriculture and rural development. 12, 1 (2012), s. 247--250. ISSN 2284-7995.
ADEVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2012Podrobnosti
3.Implementácia autonómnych mobilných robotov v poľnohospodárstve
Takáč, Ondrej -- Hrubý, Dušan
Implementácia autonómnych mobilných robotov v poľnohospodárstve. Záverečná práca. 2012. 155 s.
DAIDizertačné a habilitačné práce2012Podrobnosti
4.Riadenie simulovanej teploty v osvetľovaných sklenníkoch s využitím programu MATLAB = Simulated greenhouse temperature regulation with using of MATLAB
Nagy, Ľubomír -- Brachtýr, Bohumír -- Pap, Miroslav -- Takáč, Ondrej
Riadenie simulovanej teploty v osvetľovaných sklenníkoch s využitím programu MATLAB = Simulated greenhouse temperature regulation with using of MATLAB.  In Informačné a automatizačné technológie v riadení procesov. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2012), s. 92--96. ISBN 978-80-552-0773-5.
AEDVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2012Podrobnosti
5.Stanovenie a korekcia offsetu natočenia mobilného zariadenia pomocou optického systému s využitím kalibračnej steny = Determination and correction offset rotation mobile device with optical system using calibration wall
Takáč, Ondrej -- Hrubý, Dušan -- Cviklovič, Vladimír -- Palková, Zuzana
Stanovenie a korekcia offsetu natočenia mobilného zariadenia pomocou optického systému s využitím kalibračnej steny = Determination and correction offset rotation mobile device with optical system using calibration wall.  In Informačné a automatizačné technológie v riadení procesov. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2012), s. 194--198. ISBN 978-80-552-0773-5.
AEDVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2012Podrobnosti
6.Stanovenie presnej pozície pomocou laserového navigačného systému pre zvýšenie presnosti odometrie alebo GPS = Determining the exact position using laser navigation system for improving the accuracy odometer or GPS
Takáč, Ondrej -- Demová, Adriana -- Hrubý, Dušan -- Lukáč, Ondrej
Stanovenie presnej pozície pomocou laserového navigačného systému pre zvýšenie presnosti odometrie alebo GPS = Determining the exact position using laser navigation system for improving the accuracy odometer or GPS.  In Informačné a automatizačné technológie v riadení procesov. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2012), s. 188--193. ISBN 978-80-552-0773-5.
AEDVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2012Podrobnosti

Pomocou nasledujúceho tlačidla môžete zobrazený zoznam publikácií exportovať do formátu pre tabuľkový procesor Excel.