Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Ondrej Takáč, PhD.
Identifikační číslo: 274
Univerzitní e-mail: qtakac [at] is.uniag.sk
 
Externí spolupracovník - Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)

Kontakty     Absolvent     Závěrečná práce     Projekty     Publikace     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Disertační práce
Název práce:Implementácia autonómnych mobilných robotov v poľnohospodárstve
Autor: Ing. Ondrej Takáč, PhD.
Pracoviště: Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Vedoucí práce: prof. Ing. Dušan Hrubý, PhD.
Oponent 1:doc. Ing. Juraj Maga, Dr.
Oponent 2:prof. Ing. Veronika Stoffová, CSc.
Oponent 3:Ing. Marián Amrich, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Implementácia autonómnych mobilných robotov v poľnohospodárstve
Abstrakt:Téma sa zaoberá využitím poznatkov z oblasti mobilnej robotiky, navigácie a regulácie. Využívajú sa moderné metódy autonómnej navigácie, určovania presnej polohy a metódy navádzania robota na polohovo orientovaný pracovný úkon v oblasti poľnohospodárskej praxi bez podpory systému GPS. Autonómne mobilné roboty sú praktickou alternatívou pre vykonávanie rôznych špecifických úkonov v poľnohospodárskej praxi. Autonómny robot môže za určitých okolností eliminovať alebo úplne nahradiť prítomnosť ľudského faktora v špecifických oblastiach poľnohospodárstva s cieľom odbremeniť človeka od monotónnej práce a práce v rizikovom prostredí. Dôsledkom úspešného riešenia je znižovanie nepriaznivých dopadov chemických látok a fyzikálnych postupov používaných v poľnohospodárstve na obsluhu. Okrem uvedených výhod ponúka úspešné zvládnutie riešenia aj úspory energií, chemických prostriedkov, čoho sekundárnym dôsledkom je zvyšovanie ekológie poľnohospodárskej činnosti.
Klíčová slova:mobilná robotika, navigácia, absolútna navigácia, optická navigácia

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně