Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Ľubomír Belej, PhD.
Identifikační číslo: 277
Univerzitní e-mail: lubomir.belej [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     
Projekty     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Disertační práce
Název práce:Vysledovateľnosť tepelne upraveného jelenieho mäsa použitím DNA techník.
Autor: Ing. Ľubomír Belej, PhD.
Pracoviště: Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
Vedoucí práce: prof. Ing. Jozef Golian, Dr.
Oponent 1:prof. Ing. Radovan Kasarda, PhD.
Oponent 2:Ing. Pokorádi Jaroslav, PhD.
Oponent 3:prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Vysledovateľnosť tepelne upraveného jelenieho mäsa použitím DNA techník.
Abstrakt:Systémy vysledovateľnosti potravín zahrňujú uchovávanie záznamov a systémy sledovania, ktoré zaznamenávajú cestu potravín alebo zložky potravinárskeho výrobku od jej pôvodného dodávateľa cez všetky fázy spracovania až ku konečnému spotrebiteľovi. DNA umožňuje potravinárskemu priemyslu sledovať celé kusy mäsa z farmy až ku konečnému spotrebiteľovi. Ak je cieľom výskumu zistiť pôvod neznámej potraviny, môže byť použitie unikátnych vlastnosti DNA veľmi užitočné, pretože DNA obsahuje genetickú informáciu, ktorá je jedinečná pre každý organizmus. V našej práci sme sledovali vplyv tepelného procesu na vysledovateľnosť jelenieho mäsa. Jelenie mäso sme upravovali piatimi tepelnými operáciami: varením, pečením, vyprážaním, dusením a autoklávovaním. Na určenie pôvodu mäsa po tepelnom opracovaní bola použitá Real-Time PCR metóda s použitím SYBR Green I. Real-Time metóda je vhodným nástrojom na určenie tepelne opracovaného jelenieho mäsa. Táto metóda je vhodná pre všetky použité operácie (varenie, pečenie, vyprážanie, dusenie a autoklávovanie). Teplotu topenia produktov pri pozitívnej kontrolnej vzorke sme zistili na úrovni 80,46 °C. Pri ostaných skúmaných vzorkách sa charakteristické píky vytvorili pri teplote topenia v rozmedzí 80,64 °C až 82,29 °C, čo umožňuje potvrdenie špecificity sledovaných produktov jeleňa v jednotlivých vzorkách. Hodnotu variačného rozpätia (R) sme zaznamenali v rozmedzí 0,21 až 0,53. Študovali sme vplyv tepelného opracovania na kvalitu DNA jelenieho mäsa sledovaním intenzity fluorescencie. Významný účinok bol pozorovaný v okrajovej časti mäsa pri pečení, vyprážaní a dlhodobom autoklávovaní po dobu 180 minút. Hodnoty prahového cyklu boli zaznamenané v rozmedzí 13,25 až 31,34. Údaje o ôsmich mikrosatelitných lókusoch boli analyzované u 637 jeleňov z rôzneho miesta pôvodu. Použili sme strojové učenie ako prostriedok pre dolovanie dát na určenie pôvodu jelenieho mäsa. Ako najlepší štatistický model bol vybraný Bayesov naivný klasifikátor. Určovali sme pôvod mäsa z farmy a voľnej prírody. Celkový podiel chybne zaradených vzoriek bol 2,5 % pri ôsmich stanovených mikrosatelitoch a 5,6 % pri štyroch stanovených mikrosatelitoch. Študovali sme aj určenie pôvodu mäsa, pokiaľ ide o krajinu pôvodu. Celkový podiel chybne zaradených vzoriek bol 10,6 % pri ôsmich určujúcich mikrosatelitoch a 20,6 % pri štyroch mikrosatelitoch.
Klíčová slova:vysledovateľnosť, DNA, PCR, jelenie mäso, tepelné opracovanie, hĺbková analýza dát

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně