Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Eva Ivanišová, PhD.
Identifikační číslo: 279
Univerzitní e-mail: eva.ivanisova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     
Projekty     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Disertační práce
Název práce:Obilniny ako významný zdroj antioxidačných a biologicky cenných látok
Autor: Ing. Eva Ivanišová, PhD.
Pracoviště: Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)
Vedoucí práce: doc. Ing. Tatiana Bojňanská, CSc.
Oponent 1:prof. Ing. Otto Ložek, CSc.
Oponent 2:doc. Ing. Tibor Roháčik, CSc.
Oponent 3:doc. Ing. Alžbeta Jarošová, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Obilniny ako významný zdroj antioxidačných a biologicky cenných látok
Abstrakt:Práca je orientovaná na sledovanie obsahu biologicky cenných a biologicky aktívnych látok v jednotlivých mlynských frakciách vybraných druhov obilnín dopestovaných v roku 2009. Súčasťou práce je prehľad o chemickom zložení zrna obilnín, metódach pozberového uskladnenia a spracovania obilnín a metódach stanovenia antioxidačnej aktivity. Súčasťou výskumnej práce je analýza primárných metabolitov vybraných obilnín určujúcich ich použitie pre potravinársky priemysel, analýza sekundárných metobolitov so zameraním na polyfenoly a antioxidačne účinné látky, a tiež vyjadrenie vzťahu medzi obsahom jednotlivých antioxidačne účinných látok a celkovým antioxidačným potenciálom danej suroviny. Výsledky práce poukazujú, že vyšší obsah biologicky cenných látok a antioxidantov sa nachádza v otrubnatých frakciách (hlavne mlynská frakcia III. -- vymleté otruby) v porovnaní s múčnymi frakciami analyzovaných obilnín. Vo vzorkách jačmeňa, pšenice, ovsa a tritikale bolo zistené vyššie zastúpenie antioxidačne účinných látok v porovnaní so vzorkami raže a pšenice špaldovej, v ktorých bol celkový antioxidačný potenciál nižší. Výsledky práce tiež poukazujú na možnosti väčšieho využitia otrubnatých frakcií v potravinárskom priemysle, nakoľko sú v nich vo väčšej miere zastúpené zdraviu prospešné látky, ktoré môžu byť z týchto frakcií izolované a používané na aditivizáciu širokej škály potravín.
Klíčová slova:obilniny, primárne metabolity, flavonoidy, polyfenoly, antioxidačná aktivita

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně