Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Eva Ivanišová, PhD.
Identifikačné číslo: 279
Univerzitný e-mail: eva.ivanisova [at] uniag.sk
 

Kontakty
     
Absolvent          Záverečná práca
     
     
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Dizertačná práca
Názov práce:Obilniny ako významný zdroj antioxidačných a biologicky cenných látok
Autor:
Pracovisko: Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)
Vedúci práce:
doc. Ing. Tatiana Bojňanská, CSc.
Oponent 1:
Oponent 2:
doc. Ing. Tibor Roháčik, CSc.
Oponent 3:
doc. Ing. Alžbeta Jarošová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Obilniny ako významný zdroj antioxidačných a biologicky cenných látok
Abstrakt:
Práca je orientovaná na sledovanie obsahu biologicky cenných a biologicky aktívnych látok v jednotlivých mlynských frakciách vybraných druhov obilnín dopestovaných v roku 2009. Súčasťou práce je prehľad o chemickom zložení zrna obilnín, metódach pozberového uskladnenia a spracovania obilnín a metódach stanovenia antioxidačnej aktivity. Súčasťou výskumnej práce je analýza primárných metabolitov vybraných obilnín určujúcich ich použitie pre potravinársky priemysel, analýza sekundárných metobolitov so zameraním na polyfenoly a antioxidačne účinné látky, a tiež vyjadrenie vzťahu medzi obsahom jednotlivých antioxidačne účinných látok a celkovým antioxidačným potenciálom danej suroviny. Výsledky práce poukazujú, že vyšší obsah biologicky cenných látok a antioxidantov sa nachádza v otrubnatých frakciách (hlavne mlynská frakcia III. -- vymleté otruby) v porovnaní s múčnymi frakciami analyzovaných obilnín. Vo vzorkách jačmeňa, pšenice, ovsa a tritikale bolo zistené vyššie zastúpenie antioxidačne účinných látok v porovnaní so vzorkami raže a pšenice špaldovej, v ktorých bol celkový antioxidačný potenciál nižší. Výsledky práce tiež poukazujú na možnosti väčšieho využitia otrubnatých frakcií v potravinárskom priemysle, nakoľko sú v nich vo väčšej miere zastúpené zdraviu prospešné látky, ktoré môžu byť z týchto frakcií izolované a používané na aditivizáciu širokej škály potravín.
Kľúčové slová:obilniny, primárne metabolity, flavonoidy, polyfenoly, antioxidačná aktivita

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene