Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Dr. Ing. Miroslava Požgajová
Identification number: 2804
University e-mail: miroslava.pozgajova [at] uniag.sk
 
VŠ,DrSc./CSc./PhD. - AgroBioTech Research Centre (UP)

Contacts     Graduate     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Genetic and nongenetic determinants of ageing organism
Written by (author): Bc. Martin Urban
Department: Department of Genetics and Animal Breeding Biology (FAaFR)
Thesis supervisor: Dr. Ing. Miroslava Požgajová
Opponent:Ing. Pavol Trebichalský, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Genetické a negenetické determinanty starnutia organizmu
Summary:Cieľom bakalárskej práce bolo pomocou odborných vedeckých článkov z domácich a zahraničných zdrojov popísat aspekty starnutia organizmu a starnutia z genetického hladiska. Na začiatku bakalárskej práce sme preskúmali samotný proces starnutia organizmu, a potom informácie, procesy a deje s ním spojené ako napríklad potrebná výživa vo vyššom veku, aspekty súvisiace so spomalením starnutia alebo princíp dlhovekosti. Okrem procesu starnutia sme popísali aj viaceré faktory, ktoré starnutie ovplyvnujú ako sú určité skupiny génov, životospráva (výživa jedinca), fyzická aktivita a stres organizmu, ale aj genetiku starnutia. Zahrnuli sme aj popis telomér a spomenuli sme využitie kmenových buniek pri spomalovaní starnutia. V záverečných častiach predloženej bakalárskej práce sme popisovali starnutie najväčšieho ľudského orgánu-kože a starnutie mozgu.
Key words:starnutie, genetika starnutia, dlhovekosť

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited