Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Dr. Ing. Miroslava Požgajová
Identifikačné číslo: 2804
Univerzitný e-mail: miroslava.pozgajova [at] uniag.sk
 
VŠ,DrSc./CSc./PhD. - Výskumné centrum AgroBioTech (UP)

Kontakty     
     
Projekty
     
Publikácie     Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:
Štúdium cytotoxických účinkov hliníkových zlúčenín na modelovom organizme, kvasinke Schizosaccharomyces pombe
Autor:
Ing. Mário Drobný
Pracovisko: Výskumné centrum AgroBioTech (UP)
Vedúci práce:
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Štúdium cytotoxických účinkov hliníkových zlúčenín na modelovom organizme, kvasinke Schizosaccharomyces pombe
Abstrakt:
ABSTRAKT Cieľom práce bolo dokázať, mieru rizikovosti Al, ako adjuvantnej zložky na eukaryotické bunky, kvasinky Schizosaccharomyces pombe. Zdrojom Al boli vakcíny z adjuvans vo forme adsorbovaného amorfného síranu hydroxyfosforečnanu hlinitého a Al(OH)3. Inhibičná koncentráciu IC50 Al ovplyvnujúca vitalitu S. pombe bola stanovená na hodnotu 234,529 µM. Mitotické delenie kvasiniek S. pombe exponovaných Al v spot/drop teste vykazuje obmedzenie rastu buniek až pri použití 500 µM Al. V prípade vakcín ani dvojnásobná koncentrácia nemala negatívny dopad na vitalitu kvasiniek. Hodnotenie rastových kriviek S. pombe ukázalo výrazné utlmenie rastu buniek pri koncentrácii Al >250 µM. Vzorky vystavené Al z vakcín mali len nepatrný vplyv na rast buniek. Schopnosť kvasiniek absorbovať Al sme stanovovali pomocou ICP- OES. Vzorka s jednou vakcínou prijala 16 96,2 mg/kg Al, čím vykazuje väčšie množstvo prijatého Al ako vzorka s 500 µM Al(OH)3 (11 795,0 mg/kg Al). Vzorky (Vac2) s obsahom násobnej dávky vakcíny preukázali lepšiu využiteľnosť a do buniek sa dostalo skoro porovnateľné množstvo Al (23 056,1 mg/kg Al), ako pri vzorke s 1 mM Al(OH)3 (27 781,1 mg/kg Al). Kompozícia vakcín môžu potencovať prechod Al do buniek bez výraznejšieho negatívneho vplyvu na ich rast. Fluorescenčnou mikroskopiou sme sledovali vplyv Al na segregáciu chromozómov počas mitózy. V prípade vzorky s jednou vakcínou bol pomer nesprávnej segregácie chromozómov v pomere 2:100. Vzorka s použitím dvoch vakcín bola vyhodnotená v pomere 1:100. Dá sa preto konštatovať, že vakcíny nemajú výrazný negatívny vplyv na segregáciu chromozómov počas mitotického delenia. Pri hodnotení morfológie buniek sme sledovali zmeny bunkových štruktúr, dĺžku a šírku. Morfologické zmeny nastali pri použití 144 a 500 µM Al(OH)3 avšak vzorky S.pombe exponované Al z vakcín nevykazujú žiadne morfologické zmeny. Na základe získaných výsledkov môžeme konštatovať, že Al vo vakcínach nevykazuje zásadný negatívny vplyv na rast, proliferáciu a delenie eukaryotických buniek.
Kľúčové slová:
Schizosaccharomyces pombe, alumíniové adjuvancia, bunkový cyklus, ICP

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene