Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Dr. Ing. Miroslava Požgajová
Identifikačné číslo: 2804
 
vedecko - výskumná zamestnankyňa - Výskumné centrum AgroBioTech (UP)

     
     
Projekty
     
Publikácie
     
Vedené práce
     

Vybraná osoba je oficiálnym riešiteľom nasledujúcich projektov.

Stav
Por.
Názov projektuGarant
Druh
Oficiálne úlohy
OdkedyDokedy
1
 Funkčná analýza génov zodpovedných za udržanie bunkovej homeostázy v podmienkach environmentálnej záťaže
Všeobecné výzvy
garant01.07.2020
30.06.2024
2 Funkčná analýza génov zodpovedných za udržanie iónovej a štrukturálnej stability organizmu v podmienkach environmentálnej záťažeM. PožgajováVEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant
01.01.202001.01.2020
3
 Funkčná analýza nových proteínov potrebných pre meiotickú rekombináciu a karyogamiu
M. PožgajováVšeobecné výzvy
garant
01.07.201730.06.2021
4
 Genetické riziko účinku kadmia a olova na reguláciu bunkového cyklu v meiózeM. Požgajová
Všeobecné výzvy
garant
01.07.2017
01.07.2017
5
 Genetický skríning expresie regulačných génov meiózy v podmienkach záťaže ťažkými kovmi
M. Požgajová
Všeobecné výzvy
garant01.06.2018
01.06.2018
6
 Podpora výskumných aktivít vo VC ABTL. GabrínyOP Výskum a inovácieriešiteľ
01.01.2016
31.12.2019
7
 Účinky abiotického stresu na fyziologické, metabolické a celulárne funkcie organizmu
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant
01.01.2021
8 Údajová a vedomostná podpora pre systémy rozhodovania a strategického plánovania v oblasti adaptácie poľnohospodárskej krajiny na klimatické zmeny a minimalizáciu degradácie poľnohospodárskych pôd
OP Integrovaná infraštruktúra
Vedecko-výskumný pracovník
04.03.2020
30.06.2023
9
 Vplyv environmentálneho stresu na segregáciu chromozómov počas bunkového cyklu
M. PožgajováGranty nadácií
garant
28.04.201728.04.2017

Pomocou nasledujúceho tlačidla môžete zobrazený zoznam projektov exportovať do formátu pre tabuľkový procesor Excel.

Legenda:
Aktívne stavy:
podaný
riešený
Neaktívne stavy:
ukončený
zamietnutý