Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Dr. Ing. Miroslava Požgajová
Identifikačné číslo: 2804
 
VŠ,DrSc./CSc./PhD. - Výskumné centrum AgroBioTech (UP)

     Absolvent     Projekty
     
Publikácie
     
     

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

POŽGAJOVÁ, M. -- NAVRÁTILOVÁ, A. -- TRAKOVICKÁ, A. Funkcia TOR kinázy v rastlinách = Function of the TOR kinase in plants. In GÁLIK, B. -- ZELINKOVÁ, G. Recenzovaný zborník vedeckých prác Slovenskej spoločnosti pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri Slovenskej akadémii vied, pobočka Nitra. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2018, s. 294--301. ISBN 978-80-552-1921-9 (brož.).

Originálny názov: Funkcia TOR kinázy v rastlinách = Function of the TOR kinase in plants
Anglický názov:
Function of the TOR kinase in plants
Autor:
Pracovisko:
Katedra genetiky a plemenárskej biológie
Druh publikácie: článok v zborníku
Zborník:
Recenzovaný zborník vedeckých prác Slovenskej spoločnosti pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri Slovenskej akadémii vied, pobočka Nitra
Charakter článku:
Číslo časti:
Od strany:
294
Do strany:
301
Počet strán:
8
Kód UT podľa Web of Science:
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Kategória publikácie:
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: homeostáza, gény, bunky, enzýmy
Rok uplatnenia: 2018
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
05.03.2020 19:27 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

GÁLIK, B. -- ZELINKOVÁ, G. Recenzovaný zborník vedeckých prác Slovenskej spoločnosti pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri Slovenskej akadémii vied, pobočka Nitra. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2018. ISBN 978-80-552-1921-9 (brož.).

Originálny názov:
Recenzovaný zborník vedeckých prác Slovenskej spoločnosti pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri Slovenskej akadémii vied, pobočka Nitra
Anglický názov:
Editor: doc. Ing. Branislav Gálik, PhD. (50%)
Gabriela Zelinková (50%)
Druh publikácie: zborník
ISBN:
978-80-552-1921-9 (brož.)
Vydavateľ:
Slovenská poľnohospodárska univerzita
Miesto vydania: Nitra
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2018
Číslo vydania:
Počet strán:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Rok uplatnenia:
2018
Posledná zmena: 05.03.2020 19:27 (Import dát z knižnice)