Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Dr. Ing. Miroslava Požgajová
Identifikačné číslo: 2804
Univerzitný e-mail: miroslava.pozgajova [at] uniag.sk
 
VŠ,DrSc./CSc./PhD. - Výskumné centrum AgroBioTech (UP)

Kontakty     Absolvent
     
Projekty
     
Publikácie
     
     

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

NAVRÁTILOVÁ, A. -- POŽGAJOVÁ, M. -- TRAKOVICKÁ, A. -- RAFAY, J. Rabbit myostatine gene polymorhism (c.747+34C>T and c.194A>G) as a marker for meat production. In Journal of Central European Agriculture. 19, 4 (2018), s. 948--953. ISSN 1332-9049.

Originálny názov:
Rabbit myostatine gene polymorhism (c.747+34C>T and c.194A>G) as a marker for meat production
Autor:
Ing. Alica Navrátilová, PhD. (25%)
Dr. Ing. Miroslava Požgajová (25%)
prof. Ing. Anna Trakovická, CSc. (25%)
doc. RNDr. Ján Rafay, CSc. (25%)
Pracovisko: Katedra genetiky a plemenárskej biológie
Druh publikácie: článok v odbornom periodiku
Periodikum:
Journal of Central European Agriculture
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník):
19
Číslo periodika v rámci zväzku:
4
Rok vydania:
2018
Od strany:
948
Do strany:
953
Počet strán:
6
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania:
elektronická verzia (online)
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie:
ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: genetický polymorfizmus, králiky, králičie mäso, genetika zvierat, genetické markery, kožušinové zvieratá, myostatín (gén)
Rok uplatnenia: 2018
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Alica Navrátilová, PhD.
Posledná zmena:
23.05.2020 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Journal of Central European Agriculture. Zagreb: ISSN 1332-9049.

Originálny názov:
Journal of Central European Agriculture
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie:
časopis
ISSN: 1332-9049
Štát vydavateľa:
Miesto vydania:
Zagreb
Vydavateľ:
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Posledná zmena:
23.05.2020 22:20 (Import dát z knižnice)