Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Dr. Ing. Miroslava Požgajová
Identification number: 2804
University e-mail: miroslava.pozgajova [at] uniag.sk
 
VŠ,DrSc./CSc./PhD. - AgroBioTech Research Centre (UP)

Contacts     Graduate     Projects     Publications     Supervised theses     

The following list contains all information available to the publication.

POŽGAJOVÁ, M. -- ĎÚRANOVÁ, H. -- NAVRÁTILOVÁ, A. -- TRAKOVICKÁ, A. Štúdium regulácie priebehu bunkového cyklu pomocou fluorescenčnej mikroskopie v kvasinke Schizosaccharomyces pombe.  In Recenzovaný zborník vedeckých prác Výskumného centra AgroBioTech 2019. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), p. 31--37. URL: http://www.agrobiotech.sk/wp-content/uploads/2019/09/Zbornik-VC-ABT-2019_evid.-Vydav-SPU.2.pdf.

Original name: Štúdium regulácie priebehu bunkového cyklu pomocou fluorescenčnej mikroskopie v kvasinke Schizosaccharomyces pombe
English name:
Written by (author): Dr. Ing. Miroslava Požgajová (25%)
RNDr. Hana Ďúranová, PhD. (25%)
Ing. Alica Navrátilová, PhD. (25%)
prof. Ing. Anna Trakovická, CSc. (25%)
Department: Department of Genetics and Animal Breeding Biology
Kind of publication: článok v elektronickom zdroji
Publisher: Slovenská poľnohospodárska univerzita
Place of publishing: Nitra
Year of release: 2019
URL: http://www.agrobiotech.sk/wp-content/uploads/2019/09/Zbornik-VC-ABT-2019_evid.-Vydav-SPU.2.pdf
Nature of article:
Volume no. (year):
Periodical number within the volume:
Part number:
Starting page: 31
Up to page: 37
Number of pages: 7
UT code by Web of Science:
Electronic collection: Recenzovaný zborník vedeckých prác Výskumného centra AgroBioTech 2019
Original language: Slovak
Publication category: AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Key words: slovak: Schizosaccharomyces pombe, molekulárna biológia, bunky, fluorescenčná mikroskopia
Year of submission:
 
Entry made by: Dr. Ing. Miroslava Požgajová
Last change: 12/07/2019 22:20 (Data import from library)

Source specification:

FIALKOVÁ, V. -- BILČÍKOVÁ, J. Recenzovaný zborník vedeckých prác Výskumného centra AgroBioTech 2019. Nitra  : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), ISBN 978-80-552-2053-6. URL: http://www.agrobiotech.sk/wp-content/uploads/2019/09/Zbornik-VC-ABT-2019_evid.-Vydav-SPU.2.pdf.

Original name: Recenzovaný zborník vedeckých prác Výskumného centra AgroBioTech 2019
English name:
Written by (author): RNDr. Veronika Fialková, PhD. (80%)
Mgr. Jana Bilčíková (20%)
Department: Department of Genetics and Plant Breeding
Kind of publication: electronic documents (text and hypertext documents, databases, presentations)
ISBN: 978-80-552-2053-6
Publisher: Slovenská poľnohospodárska univerzita
Place of publishing: Nitra
Year of release: 2019
URL: http://www.agrobiotech.sk/wp-content/uploads/2019/09/Zbornik-VC-ABT-2019_evid.-Vydav-SPU.2.pdf
Original language: Slovak
Publication category: FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
Key words: slovak: kvalita, biológia, fyziológia rastlín, potraviny, genetika zvierat, genetika rastlín, alergény
Year of submission: 2019
Year of transmission:
 
Entry made by: RNDr. Veronika Fialková, PhD.
Last change: 12/07/2019 22:20 (Data import from library)