Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Peter Hric, PhD.
Identification number: 29054
University e-mail: peter.hric [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Crop Production and Grassland Ecosystems (FAaFR)

Contacts
     
Graduate          Final thesis
     
Projects     Publications     
Supervised theses
     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.
State
TypeFinal thesisDetails
1.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Kamil Behun
Charakteristika lucerny siatej
May 2017
Displaying the final thesis
2.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Kamil Behun
Produkčno-kvalitatívne zhodnotenie porastov lucerny siatej na farme v Haniske
April 2020
Displaying the final thesis
3.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ladislav Dohonyi
Zhodnotenie porastov lucerny siatej v poľnohodpodárskom podniku AGRO ŽV s.r.o.
May 2018Displaying the final thesis
4.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Peter Feňďa
Trávne druhy využívané v trávnikarstve
May 2018Displaying the final thesis
5.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Peter Feňďa
Zhodnotenie ďatelinovinotrávnych miešaniek v RD Plavnica
May 2020
Displaying the final thesis
6.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Michal Florek
Konzervovanie trávnych porastov sušením
May 2020Displaying the final thesis
7.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Dominika Greňová
Charakteristika hlavných ďatelinovín
May 2017
Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Dominika Greňová
Produkcia ďatelinotrávnej miešanky a jej kvalita v RD Stará Bystrica
May 2019
Displaying the final thesis
9.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Matej Horváth
Ošetrovanie trávnikov
April 2018
Displaying the final thesis
10.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Dušan Jahn
Trávne druhy využívané kosením a pasením
May 2018
Displaying the final thesis
11.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Dušan Jahn
Zhodnotenie porastov lucerny siatej v Národnom žrebčíne Topoľčianky, š.p.
May 2020
Displaying the final thesis
12.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Mária Kapusniaková
Ďatelinovinotrávne miešanky
May 2020
Displaying the final thesis
13.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Dávid Košč
Charakteristika základných tráv
May 2017Displaying the final thesis
14.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Monika Krausková
Charakteristika doplnkových tráv
May 2017
Displaying the final thesis
15.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Simona Molnárová
Pasenie a jeho význam v chove koní
May 2018
Displaying the final thesis
16.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ján Pečko
Produkčné a kvalitatívne ukazovatele odrôd Festuca pratensis Huds. a Phleum pratense L.
April 2018Displaying the final thesis
17.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Zuzana Podolinská
Produkčné a kvalitatívne ukazovatele Festulolium A. et Gr.
April 2018Displaying the final thesis
18.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Roman Poliak
Rod Festuca L. a Lolium L. - potenciál pre šľachtenie nových hybridov tráv
May 2020
Displaying the final thesis
19.
Final thesis is in progress
BT
Written by (author): Rastislav Stašenko
Ďatelinoviny a ich využitie v krmovinárstve
May 2021
Displaying the final thesis
20.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Monika Szóradová
Charakteristika druhov čeľade Trifolium L.
May 2017Displaying the final thesis
21.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Monika Szóradová
Zhodnotenie porastov lucerny siatej a ich kvalita vo Vysokoškolskom poľnohospodárskom podniku SPU, s.r.o., farma Žírany
May 2019
Displaying the final thesis
22.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Michal Škarba
Zakladanie trávnikov
April 2018
Displaying the final thesis
23.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Attila Tóth
Vybrané druhy tráv a ďatelinovín vhodné na kŕmenie zvierat
May 2020
Displaying the final thesis
24.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Matej Vačko
Výživa a hnojenie trávnikov
May 2017Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Radomír Weiss
Konzervovanie tráv a trávnych porastov silážovaním
May 2016Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Radomír Weiss
Vybrané kvalitatívne parametre lúčneho sena vo vybraných poľnohospodárskych podnikoch
April 2019Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DT
Diploma thesis
DisT
Dissertation thesis
DisThPr
Dissertation thesis propositions
FtMBA
Final MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)
Final thesis - foreign students
FT(FS)
Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabT
Habilitation thesis
RigT
Rigorous thesis
Final thesis is incomplete
Final thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submitted
Final thesis is submitted
Final thesis is in progress
Final thesis is in progress