Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Peter Hric, PhD.
Identification number: 29054
University e-mail: peter.hric [at] uniag.sk
 
Lecturer - Department of Crop Production and Grassland Ecosystems (FAaFR)

Contacts
     
Graduate     Lesson     Final thesis
     
Projects
     
Publications
     Supervised theses
     

Year:
Order by:

The selected person is an author of the following publications.

Ord.
Publications
Code KPČ
Description KPČ
Year
Details
1.
Efektivita obhospodarovania dočasnej siatej lúky
Vozár, Ľuboš -- Verešová, Petra -- Kovár, Peter -- Hric, Peter
Efektivita obhospodarovania dočasnej siatej lúky. In Naše pole. 24, 5 (2020), p. 48--50. ISSN 1335-2466.
BDF
Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
2020
Details
2.
Possibilities of evaluation and vetting knowledge of students at the Faculty of agrobiology and food resources, Slovak university of agriculture in Nitra
Hric, Peter
Možnosti hodnotenia a preverovania vedomostí študentov Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre: Possibilities of evaluation and vetting knowledge of students at the Faculty of agrobiology and food resources, Slovak university of agriculture in Nitra. In Vybrané otázky terciárnej edukácie na Slovenskej poľnohospodárskej Univerzite v Nitre: zborník recenzovaných vedeckých prác. (2020), p. 324--334.
AEC
Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
2020
Details
3.
Systémy kosieb pri využívaní viacročných krmovín
Vozár, Ľuboš -- Kovár, Peter -- Hric, Peter
Systémy kosieb pri využívaní viacročných krmovín. In Naše pole. 24, 4 (2020), p. 54--56. ISSN 1335-2466.
BDF
Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2020
Details
4.The production and economic potencial of the alfalfa (Medicago sativa L.) in the Danube Upland
Holúbek, Ivan -- Kovár, Peter -- Hric, Peter -- Vozár, Ľuboš -- Miko, Marián
Produkčný a ekonomický potenciál lucerny siatej (Medicago sativa L.) v Podunajskej pahorkatine = The production and economic potencial of the alfalfa (Medicago sativa L.) in the Danube Upland. In Agrochémia. 60, 1 (2020), p. 13--18. ISSN 1335-2415.
ADFVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2020
Details

Use the following button to export the list of publications to a format suitable for Excel.