Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Eva Richterová, PhD.
Identifikačné číslo: 29336
Univerzitný e-mail: eva.richterova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:Variantné prístupy merania konkurencieschopnosti regiónov
Autor: Ing. Eva Richterová, PhD.
Pracovisko: Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)
Vedúci práce: prof. Ing. Zlata Sojková, CSc.
Oponent 1:doc. Ing. Miroslava Rajčániová, PhD.
Oponent 2:prof. Dr. Ing. Libor Grega
Oponent 3:prof. Ing. Iva Živělová, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Variantné prístupy merania konkurencieschopnosti regiónov
Abstrakt:Vplyvom rozvoja globalizačných procesov sa koncept regionálnej konkurencieschopnosti stáva veľmi často diskutovanou problematikou a to nielen v akademických, vedeckých, ale aj v politických kruhoch. Hlavným cieľom predkladanej dizertačnej práce je hodnotenie konkurencieschopnosti regiónov EÚ aplikáciou variantných metodologických prístupov. Prvá časť je zameraná na jednorozmerný prístup, ktorý je reprezentovaný konštrukciou vlastného indexu konkurencieschopnosti RCIo. V ďalšej časti práce sa rozlišuje medzi vstupmi a výstupmi konkurencieschopnosti -- viacrozmerný pohľad. Konkurencieschopnosť regiónov je hodnotená z hľadiska statického indikátora, vytvoreného z výstupov a z hľadiska faktorov konkurencieschopnosti, reprezentujúcich vstupné ukazovatele. Posledná časť práce je zameraná na analýzu vzájomných vzťahov medzi vstupmi a výstupmi konkurencieschopnosti a analýzu efektívnosti transformácie vstupných ukazovateľov na výstup konkurencieschopnosti. V závere sú výsledky dosiahnuté alternatívnymi prístupmi komparované. Najviac konkurencieschopné sú z hľadiska všetkých metód nemecké regióny, najmenej rumunské regióny. Samostatná pozornosť je v práci venovaná aj pôdohospodárstvu a jeho úlohe z hľadiska konkurencieschopnosti. Prichádzame k záveru, že síce zohráva významnú úlohu v súvislosti s rozvojom vidieka, ale nevnímame ho ako "hnaciu silu" pre posilnenie konkurencieschopnosti regiónov.
Kľúčové slová:efektívnosť transformácie, konkurencieschopnosť regiónov, vstupné ukazovatele, výstupy konkurencieschopnosti

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene